Nyhetsarkiv

SINUS til Oslo kommune

21.11.2019

Oslo kommune har valgt Triona med produktene SINUS photo og SINUS infra som leverandør av programvare for oppdatering av Nasjonal Vegdatabank (NVDB).

Oslo kommune satser på NVDB. Triona vant konkurransen om å fotografere hovedvegnettet (360º vegbilder) samt leveranse av verktøy for registrering og ajourhold av data i NVDB. Vårt tilbud var basert på produktene SINUS photo og SINUS infra.

SINUS photo bygger på 360° panoramabilder fra veg eller jernbane. SINUS photo knytter sammen kartet og fagdataene slik at man får en effektiv registrering av infrastrukturrelaterte data til bl.a. NVDB. Med panoramabilder får man ”vegen inn på kontoret”. All synlig informasjon blir tilgjengelig fra kontorpulten, og tilstand eller annen dokumentasjon kan lett verifiseres og registreres uten å dra ut på vegen.

SINUS infra brukes både på kontor og ute i felten. SINUS infra leverer kvalitetssikrede data direkte til NVDB, eller andre infrastruktudatabaser som f.eks. TNE (Transport Network  Engine), uten tidkrevende og kostbare mellomledd. Den mobile løsningen (feltklienten) er tilpasset nettbrett og mobiltelefoner, og håndterer alle typer GNSS’er slik at den tilfredsstiller de strenge kravene til inndatering i NVDB.

SINUS kan brukes både av vegholdere, som Oslo kommune, Statens vegvesen, Nye veier  og de nye fylkeskommunene, og entreprenørene som er pålagt å inndatere data til NVDB i bla. driftskontraktene sine.

SINUS avtalen med Oslo kommune er på to år. Sammen med de kontraktene vi allerede har med Statens vegvesen, andre kommuner og entreprenører er Triona nå ledende leverandør av produkter for bruk mot NVDB.