Nyhetsarkiv

Skogdatas nye GIS-partner

07.01.2015

Skogdata har inngått avtale med Triona om levering av vegdata, avstand- og ruteberegning samt applikasjon- og serverdrift innen GIS-området.

Avstand- og ruteberegning skjer med Trionas nettbaserte avstandstjeneste og beregningene baseres på NVDB-data fra Norge og Sverige. Driftsløsningen er basert på ArcGIS server og PostgreSQL.