Nyhetsarkiv

Sinus til de nye fylkes-kommunene

11.05.2020

De nye fylkeskommunene har valgt Triona med produktet SINUS infra som leverandør av en innovativ programvare som skal brukes til å fange data knyttet til vegen for oppdatering av Nasjonal Vegdatabank (NVDB).

Med bakgrunn i regionsreformen, og det nye vegreferansesystemet som kommer med den, valgte fylkeskommunene å lyse ut en konkurranse for å anskaffe et nytt innovativt verktøy for oppdatering i NVDB. En konkurranse som Triona vant med produktet SINUS infra.

SINUS infra brukes både på kontor og ute i felten. SINUS infra leverer kvalitetssikrede data direkte til NVDB, eller andre infrastrukturdatabaser som f.eks. TNE (Transport Network Engine), uten tidkrevende og kostbare mellomledd. Den mobile løsningen (feltklienten) er tilpasset nettbrett og mobiltelefoner, og håndterer alle typer GNSS’er (Global Navigation Satellite System) slik at den tilfredsstiller de strenge kravene som stilles til inndatering i NVDB.

SINUS infra kan brukes både av vegholdere, som Statens vegvesen, Nye Veier, kommunene og de nye fylkeskommunene, og entreprenørene som er pålagt å inndatere data til NVDB i bla. driftskontraktene sine.

SINUS infra-avtalen med Fylkeskommunene er på to år, med opsjon om forlengelse på ett pluss ett år. Sammen med de kontraktene vi allerede har med Statens vegvesen, kommuner og entreprenører vil Triona fortsette å være den ledende leverandøren av produkter for bruk mot NVDB.