Nyhetsarkiv

Ny versjon av TRACS Flow

04.06.2018

En ny versjon av TRACS Flow ble lansert i mai. Neste versjon vil komme i november 2018.

I den nye versjonen er kartfunksjonaliteten utvidet slik at man har flere valg i ruteberegningene - korteste, raskeste, beste. Videre er en raskere og mer smidig karthåndtering og bedre funksjonalitet for geofence inkludert. Bla. kan du nå spore ressurser mot flere geofence samtidig, og følge opp tid innenfor en bestemt geofence.

Utover dette er bla. følgende forbedringer lagt til i TRACS Flow:

  • Når du håndterer tilhengere, kan du nå angi ønsket type tilhenger basert på ressursens standardlasttype. Dette forenkler håndteringen for transportansvarlig som ikke lenger trenger å vite nøyaktig hvilken tilhengertype som skal spesifiseres ved bestilling og før ressursen er planlagt for bestillingen.
  • På ordrelinjene er det nå mulig å angi dato, klokkeslett og vektseddelnummer, noe som gir større fleksibilitet ved flere aktiviteter på samme ordre.
  • Lastadministrasjon; lar appbrukerne angi hva de faktisk har av last. Bla. registreres laste- og lossetid. Dette vises også i ressurslisten i kontorklienten slik at f.eks. transportlederne alltid skal ha oversikt over ressursbelastningen i sann tid.
  • Mulighet for å aggregere ordrelinjer og mengder i appens ordredetaljbilde. Dette for å få en bedre oversikt om mange rader har samme artikkel, enhet og materialplassering
  • Appen har nå en lenke til webportalen som gir tilgang og automatisk pålogging i Flow Web.

Ytelsesforbedringer er også gjort som gir positive effekter gjennom hele systemet, spesielt ved masseoppdateringer og håndtering av stående ordrer.

TRACS Flow er et system som støtter virksomhetsprosesser i transport- og entreprenørbransjen. F.eks.kontrakt- og ordrehåndtering, planlegging, operativ ledelse og oppfølging. TRACS Flow kan enkelt konfigureres for å passe til behovene og prosessene til ulike selskaper. TRACS Flow har mange funksjoner som f.eks. kundehåndtering i ulike former, tilgjengelighetslister, kart, ressurssporing og bestillinger, saksbehandling, utleieadministrasjon, stående ordre, etc.

TRACS Flow kan brukes av forskjellige brukergrupper. Kontorbrukeren er f.eks. en transportleder som med TRACS Flow har et kraftig verktøy med mye funksjonalitet som gir oversikt og forenkler arbeidet. For feltbrukerne, som lastebil- eller maskinførere, er det den appbaserte mobile løsningen som er i direkte kontakt med systemet og dermed kontoret og andre brukere. Med webportalen har kunder og leverandører tilgang til systemet og nødvendig informasjon.

Les mer om TRACS Flow og våre andre produkter som støtter entreprenører samt logistikk / transportselskaper og deres virksomhet på: