Nyhetsarkiv

Ny versjon av C-Load

10.08.2020

En ny versjon av C-Load (1.37.0) ble lansert 11. juni. I releasen har vi fortsatt arbeidet med å modernisere plattformen ved å etablere en fornyet arkitektur og legge grunnlaget for en mer moderne web. Transparent informasjonsdeling mellom aktører i logistikkjeden utvides ved videreutvikling av funksjonaliteten for “Load Appendix” som ble introdusert i C-Load 1.36.0. I tillegg til arkitektur/web og "Load appendix" inkluderer releasen en rekke andre funksjoner for bestillere, leverandører, kunder og terminaler.

Utviklingen av C-Loads grunnleggende arkitektur er et langsiktig arbeid som begynte allerede våren 2019. Arbeidet har som mål at tjenesten fortsatt skal kunne vokse i raskt tempo og gjennom ny teknologi gjøre det mulig for oss å fortsette å utvikle framtidsrettet funksjonalitet.

En sentral del av C-Loadkonseptet har alltid vært at alle parter i logistikkjeden alltid skal kunne motta oppdatert informasjon om pågående transport. Dermed må alle parter kunne dele relevant informasjon med hverandre.

c-load.png

I C-Load 1.36.0 (april) ble basisen for dette sluppet gjennom muligheten til å sende med "Load Appendix" (dataobjekter/strukturer) til laster. I denne releasen er funksjonaliteten gjort enda mer brukervennlig ettersom blant annet funksjoner for kundespesifikke oppsett og eksporter (XLS og XML) er lagt til. Funksjonaliteten er generelt nyttig, men i første omgang vil den bli brukt til godsspesifikasjoner og utvidet mottakerinformasjon (Consignee Information). Funksjonalitet som våre bestillere i C-Load ser vil kunne øke kundenytten.

En av våre kunder som begynte å bruke denne funksjonaliteten umiddelbart da den ble tilgjengelig er SCA. SCA-selskapene som er bestillere i C-Load, f.eks. SCA Wood, SCA Energy, Gällö Timber, SCA Wood Hong Kong, SCA Wood UK, etc., har valgt å bruke denne funksjonaliteten til å sende inn godsspesifikasjoner og utvidet mottakerinformasjon til C-Load.

SCAs kunder, der mange lenge har mottatt varsler og hatt muligheten til å spore sendingene sine via C-Load, har nå muligheten gjennom godspesifikasjonene til å vite nøyaktig hva som sendes på hver last for bedre å planlegge sin egen produksjon. Muligheten til å eksportere godtspesifikasjonene til XLS- og XML-formater betyr også at de som ønsker det kan behandle dataene maskinelt for import til egne systemer. Utvidet mottakerinformasjon gir leverandører (transportører) i C-Load mer

informasjon om mottakeren, noe som gjør deres arbeid enklere og skaper forutsetninger for bedre kvalitet gjennom hele leveransen.

I tillegg til de ovennevnte nyhetene inkluderer den nye versjonen bla. følgende funksjoner:

  • Containerflyt, utvidet varsling
    Varsler i forbindelse med endringer i ETA justeres for å sikre at kunder/mottakere alltid blir oppdatert om endringer
  • Håndtering av organisasjon
    Mange bestillere har innad i sin virksomhet ulike "enheter" som er involvert i godsflyten - ytterligere muligheter for brukere å abonnere på e-post for en eller flere enheter legges i tillegg til muligheten til å filtrere og gruppere data i fakturavurdering på enhet.
  • Økt fleksibilitet i publiseringsreglene
    Basert på innspill fra våre kunder er det lagt til flere muligheter for å kunne "finjustere" ventetider i publiseringsreglene slik at regler som tilfredsstiller virksomhetens behov kan opprettes.

Mer informasjon om releasene finner du i release notes på tjenestens hjemmeside C-Load.com

Les mer