Nyhetsarkiv

Nye versjoner av Avstandstjenesten og TRE

14.09.2020

Nye versjoner av Trionas Avstandstjeneste og Transport Routing Engine (TRE) er publisert.

For Avstandstjenesten er den største forbedringen at geokodingsfunksjonaliteten bedre håndterer at flere steder har identiske navn.

Den nye versjonen av Transport Network Engine har funksjonalitet som muliggjør automatisk oppdatering av rutedatasettet, noe som gjør det mulig å endre datasett oftere og dermed ha en mer oppdatert ruting.

Dette er en av flere nyheter som forbedrer muligheten til integrasjon av Transport Routing Engine.

Videre er den nye versjonen basert på en mer moderne teknologiplattform, noe som resulterer i betydelig forbedret ytelse og forlenget levetid for produktet. Alle grensesnitt og konfigurasjonsalternativer er bakoverkompatible med forrige versjon.