Nyhetsarkiv

Ny release av Transport Routing Engine

05.02.2018

I januar slapp vi en ny release av Transport Routing Engine, TRE. Den nye versjonen inkluderer ytelsesforbedringer samt masse ny funksjonalitet.

Den nye versjonen av TRE har nye versjoner av Triona BikeRouter (ruteberegning for syklister og gående), Triona CarRouter (ruteberegning for personbiler, lastebiler og andre motorkjøretøyer), OSM2Net og TNE2Net.

Både CarRouter og BikeRouter inneholder ytelsesforbedringer for både Windows og Linux (Debian og RedHat), bedret logging av beregninger, samt utvidete muligheter til logging og sporing via MQTT-protokollen.

Andre nyheter er: 

  • CarRouter har forbedret håndteringen av egenskapsdata langs rutene, der vi nå også tilbyr beregning av bomavgifter med tidsbaserte regler for påløpte kostnader. Nytt er også at vi nå dynamisk kan blokkere eller åpne deler av nettverket når du ruter med egenskapsfiltre i søket.
  • BikeRouter inkluderer feilrettinger og forbedringer ved lesing av data fra OpenStreetMap, inkludert muligheten til å håndtere komplekse områder bygget opp av relasjoner.
  • Funksjoner for dynamisk oppdatering av data fra eksterne kilder (i denne versjonen spesifikt for trafikkinformasjon og bomavgifter i Norge).
  • En forbedret hastighetsmodell er tatt i bruk i Triona CarRouter, som bedre forutsier kjøretøyets hastighet basert på horisontal- og vertikalkurvaturen.

TRE er en avansert ruteberegningsmotor som lett kan tilpasses basert på de fleste kundenes behov for hvordan ruteberegning/ruteoptimalisering skal utføres. TRE kan enkelt integreres i andre systemer, og driftes på Windows eller Linux. Komponentene i TRE kan beregne optimale ruter for fotgjengere og alle typer kjøretøyer (sykkel, motorsykkel, bil, buss, lastebil). TRE er også kjernen i Trionas avstandstjeneste, http://distance.triona.se hvor TRE er konfigurert for å optimalisere ruter ut ifra kjøretøyets høyde, vekt og lengde.