Nyhetsarkiv

Triona kjøper C7 fra Fujitsu

12.11.2021

Triona kjøper Fujitsu sin virksomhet som utføres rundt produktet C7. C7 er et markedsledende prosjektstyringsverktøy som benyttes av organisasjoner som jobber med asfalt, anlegg, bygg- og energiprosjekter. Overtagelsen gjennomføres den 2022-01-01.

Sammen med C7 vil Triona tilby det nordiske markedets den mest innovative og komplette IT -løsning som støtter bygging, drift og vedlikehold av transport- og kraftnett med tilhørende eiendeler.

Utover produktet C7 inkluderer oppkjøpet en overtakelse av 27 medarbeidere. De fleste av dem er lokalisert i Linköping, og gjennom oppkjøpet etablerer Triona et kontor der. Noen C7 -ansatte er lokalisert i Göteborg, Helsingfors og Stockholm, og de vil styrker Trionas eksisterende kontorer på disse stedene. Nærheten til kundene styrkes også med C7 -ansatte i Gävle og Malmö.

«C7 -produktet utfyller godt Triona sin produktportefølje. Videre er kundene som benytter C7 den type organisasjoner som Triona jobber med. Det gir oss en bedre mulighet til å hjelpe kundene i digitaliseringen slik at de kan nå sine mål. I tillegg bringer de C7-ansatte mye forretningskunnskap og spisskompetanse innen utvikling og forvaltning. Denne virksomheten er industrielt helt riktig. Vi håper også at etableringen i Linköping kan gjøre det lettere å rekruttere kompetanse fra Linköping universitet til hele Triona konsernet», sier Mats Bayard, CEO Triona konsernet.

C7 har i dag sin kundebase i Norden og noen er felles med Triona. Målet er å ta både C7 og Triona videre ut i Europa. Produktet støtter hele prosjektprosessen, fra opprettelse av tilbud og avtale til implementering av et prosjekt er fullført. C7 har begynt lanseringen av en helt ny skybasert versjon som tar kundene til en moderne, fremtidssikker løsning.

“Superspennende! Det er mange likheter mellom våre organisasjoner og Triona har mye som C7 vil dra fordel av, både når det gjelder forretningskunnskap og innen system- og produktutvikling. Dette gjelder selvfølgelig også i den andre retningen. C7 er en fantastisk virksomhet der vi besitter lang erfaring og stor kunnskap. Jeg er overbevist om at kombinasjonen av C7 og Triona vil føre til utvikling og nye forretningsmuligheter for begge parter. C7 får et nytt sterkt bosted i et selskap med komplementære tjenester og som retter seg mot de samme bransjene. Vi tar det neste steget i vår søken - og visjon - for å skape en enklere arbeidsdag for ansatte i bygge-, energi- og infrastrukturbedrifter.”, sier Ted Lundström, leder for Fujitsu C7.

Parallelt med denne avtalen signerer Triona en samarbeidsavtale med Fujitsu, som medfører at Triona får muligheten til å benytte et utviklingssenter eid av Fujitsu i Polen. C7 administreres og utvikles for tiden av blandede team, hvor utviklingen ledes fra Sverige, men delvis utføres i Polen. Det gir god fleksibilitet, vi kan redusere eller øke utviklingstakten dynamisk, og legge til spesialkompetanse.

“Gjennom sin sterke markedsposisjonen på det svenske markedet og de første suksessene i de andre nordiske landene, er C7 moden for ekspansjon. En avgjørende forutsetning for en slik utvidelse er å operere i en organisasjon med lignende virksomhet som C7, noe Fujitsu mangler. Jeg er trygg på at C7 sammen med Triona, som har samme forretningsmodell og prioriterer de samme kundesegmentene, vil få gode fremtidige betingelser for både ansatte og kunder. Vi vil fortsatt være en av C7s største kunder og ser frem til å bruke den nye SaaS -løsningen. Jeg vil takke Ted og alle ansatte innen C7 for fantastiske bidrag i Fujitsu og ønsker lykke til.”, Sier Håkan Dalström, administrerende direktør i Fujitsu Sweden.

Les mer