Nyhetsarkiv

Ny Versjon Av Lasset

13.11.2018

Trionas skytjeneste for innkjøp og lastbooking, Lasset, ble oppgradert i oktober med ny versjon. Den viktigste nyheten omhandler utvidet informasjonsdeling mellom bestillere, leverandører, terminaler og til slutt også kunder for containerbookinger.

Da transparent informasjonsdeling er en av hjørnesteinene i Lasset har vi i den nye versjonen lagt til aktørtypen Terminal slik at de også får tilgang til lastinformasjon for containertransport. Terminaler i Lasset vil kunne se informasjon om oppdrag (laster) hvor de skal utføre tjenester og for å få oversikt over innkommende transport. For å muliggjøre denne informasjonsdeling legges det til funksjonalitet både i brukergrensesnittet og i API’et for å opprette relasjoner mellom lastene. F.eks. kan biltransport fra bestillerens lager til en terminal (transport utført av en annen leverandør) knyttes til en container- eller sjøbooking og relevant informasjon om disse transportene kan da deles med terminaler, men også med speditører.

Vi har også innført flere andre forbedringer av tjenesten, f.eks.:

  • Utvidet informasjon i rangeringslistene - for å mulliggjøre uttak av underlag med ytterligere informasjon om inngåtte avtaler
  • Endring i koblingen til Trionas avstandstjeneste - for å lette uthentingen av korrekt avstand for bestilt transport. Lasset har fra før en kobling til Trionas avstandstjeneste som brukes for å gi avstand og reisetider for tunge kjøretøy
  • Tydeliggjøringer og tillegg for å lette arbeidet til våre aktører i Lasset.

I tillegg til forbedringene som kan ses direkte av Lassets kunder, er det også lagt til en rekke nye funksjoner i Trionas interne supportadministrasjon, noe som gjør det lettere for supportteamet vårt å støtte kundene våre best mulig.

Lasset er en skybasert tjeneste som kobler sammen kunder, leverandører og andre aktører i leverandørkjeden og støtter blant annet prosessene for anskaffelse og avtalebaserte transporter for veg, jernbane, container og maskintransport. Tjenesten er basert på avtalerelasjoner og informasjonsdeling mellom involverte parter. Lasset oppdateres ca. fire ganger i året med ny funksjonalitet - neste oppdatering er planlagt til desember 2018.