Produkter og tjenester

SINUS bk

SINUS bk er et webbasert produkt som hovedsakelig brukes av kommuner, havnevesen, skog- og energiselskap. SINUS bk er det ledende forvaltningssystemet for bruer, kaier og støttemurer i Norge.

SINUS bk er et dokumentasjonsprogram for bruer og kaier som baseres på regelverk som er tatt fram i et Nordisk samarbeide. Produktet kan derfor benyttes også i Sverige og Finland.

I SINUS bk ligger alle konstruksjonsdetaljer om byggverket. Byggverk kan være bru, kai, støttemur eller andre typer av byggverk. I tillegg legges bilder, dokumenter og resultater fra de årlige enkeltinspeksjonene og de 5-årlige hovedinspeksjonene inn, slik at kunden har en komplett oversikt over sine byggverk, status og kostnader i SINUS bk. Dermed vil SINUS bk kunne påse at konstruksjonene ikke medfører risiko mht. bæreevne og trafikksikkerhet. Kundene får en oversikt over tilstand på konstruksjonen og støtte for å iverksette nødvendige tiltak mht. oppfyllelse av gjeldende krav. I tillegg til å dokumentere drifts- og vedlikeholdsbehov kan man også utarbeide kostnadsestimater.

SINUS bk innehar bl.a. følgende funksjonalitet:

  • Lagring og vising av alle konstruksjonsdetaljer for byggverket
  • Lagring og vising av bilder
  • Lagring av alle typer av dokumenter
  • Resultater fra de 5-årlige hovedinspeksjonene
  • Resultater fra de årlige enkeltinspeksjonene
  • Skaderegistrering/skadekategorisering
  • Tidsintervall for tiltak med tilhørende kostnad
  • Drifts- og tiltaksprogram

Mer informasjon

For mer informasjon om vårt produkt SINUS bk, spør  Per Ola.

Per Ola Roald +47 950 52 596
Send Mail