Nyhetsarkiv

Sundfraktgruppen har driftsatt TRACS Flow

04.05.2020

Sundfrakt har driftsatt TRACS Flow. Sundfraktgruppen, som Sundfrakt AB er en del av, bruker fra og med mars 2020 TRACS Flow som sentralt ordrehåndteringssystem.

Våren 2019 ble det inngått en rammeavtale med Allmänna Transport og Logistik Alliansen i Skandinavien AB (ATLAS Group) angående Trionas produkt TRACS Flow. TRACS Flow er en brukervennlig og moderne plattform som muliggjør digitalisering av flyten fra avtale-/ ordrehåndtering til planlegging, operasjonell utførelse og oppfølging. Nå, nesten ett år senere, er det første innføringsprosjektet vellykket fullført for Sundfraktgruppen og de tre selskapene som har behov for transportledelse, Sundfrakt AB, Åkerigrus AB og Alltank AB.

I innføringsprosjektet av TRACS Flow inngikk også integrasjon med andre systemer:

  • Økonomisystemet Briljant
  • Flintabs registreringssystem, Viktoria 2
  • CRM-systemet Lime (håndteres av Briljant)
  • Ordresystemet Nora som brukes av Hotings Oljepå

Driftsettingen ble gjennomført på en kontrollert måte ved at både det gamle ordresystemet og nye TRACS Flow kunne brukes parallelt i løpet av utrullingsperioden. Gjennom denne løsningen kunne virksomhet for virksomhet under kontrollerte former trenes og driftsettes. Når utrullingsperioden var over ble det gamle systemet stengt ned og all ordrehåndtering foregår nå i TRACS Flow. Med TRACS Flow kan Sundfraktsgruppen nå administrere driften heldigitalt og derved effektivt administrere prosessen fra bestilling til fakturering og oppfølging.

Triona har, sammen med Atea i Sundsvall, vært en veldig god samarbeidspartner i Sundfraktgruppens reise med å utvikle og digitalisere virksomheten. Vi har kjørt et virksomhetsprosjekt med mål om digitalisering ved å gjennomgå prosessene og arbeidsmetodene våre for å bli mer effektive. Innføringen av TRACS Flow er et viktig skritt på denne reisen, og vurderingen vår er at vi nå er enda bedre rustet til å møte markedets behov.Markus Sundström, VD Sundfrakt AB
Sundfrakt har på en veldig god måte planlagt og gjennomført en endringsreise som nå har nådd en milepæl. Vi har gjennomført reisen sammen, og samarbeidet mellom oss og de andre involverte leverandørene har fungert godt og smidig.Mats Bayard, VD Triona AB

Les mer