Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

Lantmäteriet bruker TNE Editor til å oppdatere skogsbilvegnettet

I 2023 gjennomførte Lantmäteriet sammen med Trafikverket og Triona et pilotprosjekt for å evaluere bruken av TNE Editor, hvor Lantmäteriet selv oppdaterte skogsbilvegnettet og tilhørende vegdata. Lantmäteriet har nå signert avtale om bruk av TNE Editor.

13.06.2024

Godt besøkt webinar om TNE Editor

Mange av Trionas nåværende TNE-kunder og andre interessenter viste stor interesse og valgte å delta på webinaret om TNE Editor som Triona gjennomførte 21. mai.

31.05.2024

Lena Ridström er ansatt som ny konsernleder i Triona

Trionas styre utnevnte i dag Lena Ridström som ny konsernleder i Triona.

15.05.2024
Pressrelease

Innbydelse – gratis Webinar om TNE Editor

Triona inviterer til webinar 21. mai kl 10:00-11:00 hvor vi presenterer TNE Editor, dens funksjonalitet og mulige bruksområder.

14.05.2024

Ny versjon av TNE

Triona har nå levert siste versjon av Transport Network Engine (TNE), versjon 3.13. I denne versjonen har vi fokusert på å fortsette utviklingen av TNE Editor til et enda mer effektivt og kraftig verktøy for redigering av nettverk og nettverksrelaterte data. 

30.04.2024

C-Load - en bærekraftig veG videre

Det siste halvåret har Trionas produkt C-Load blitt forbedret med flere etterlengtede funksjoner. Vi er kanskje mest stolte av stegene vi tar for å fremme bærekraft. I løpet av høsten har vi for eksempel knyttet oss til Fair Transport for å øke muligheten for våre transportbestillere til å ta bevisste valg. 

22.04.2024

Triona tilbyr webinar i SINUS infra

Tirsdag 7. mai 09:00-09:45 holder vi i Triona et gratis webinar.

19.04.2024

Triona og Arctic Asfalt samarbeider om å redusere asfaltens miljøavtrykk

Triona og Arctic Asfalt går sammen for å redusere miljøavtrykket fra asfaltproduksjonen gjennom et samarbeid støttet av Innovasjon Norge. 

21.03.2024

Triona hjelper Sveaskog med å finne rett veg i skogen

Triona har sammen med Creative Optimization utviklet et nytt feltverktøy for Sveaskog som tar fram forslag til både lunningsplasser og basisveger og som hjelper feltplanleggere med å finne best mulig rute gjennom landskapet. Gjennom optimal planlegging sparer skogbruket store ressurser, både i form av penger og miljøverdier.

15.03.2024

Brani Asfalt har valgt Triona som leverandør for prosjektstyring

For å effektivisere sine arbeidsprosesser har Brani Asfalt gjennomført en digitaliseringsprosess, der man har sett på interne uavhengige produkter og manuelle prosesser.

20.02.2024

C7 Projects nye SaaS-løsning i drift

Trionas nye SaaS-versjon av C7 Projects skal settes i drift hos kunder i mars 2024. Den inkluderer kalkulasjon, arbeidsordrehåndtering, mobil tilbakemelding, tidsrapportering med ankomst og avreise, oppfølging og fakturering.

14.02.2024

Skogsåkarna velger TRACS Flow

Skogsåkarna, en aktør i skogtransportsektoren med fokus på både flis, biobrensel og rundvirketransporter, har nylig valgt Trionas produkt TRACS Flow for å administrere, planlegge og effektivisere sine flistransporter og styring av sin rundvirkevirksomhet.

07.02.2024

Triona Days 2023 – nok et vellykket kundearrangement!

Interessant, inspirerende, lærerikt og hyggelig var noen av de mest brukte ordene i tilbakemeldingene fra årets deltakere på Triona Days.

20.12.2023

God Jul og Godt Nytt År

Vi ønsker alle en god jul og et godt nytt år!

14.12.2023

Ny versjon av TNE

Vi i Triona har nå levert ny versjon av Transport Network Engine (TNE), versjon 3.12. I denne versjonen er TNE Editor utviklet og forbedret med flere funksjoner som gjør det mulig å jobbe mer effektivt med redigering av nettverk og nettverksdata.

23.11.2023

Triona driver bærekraft med BEAst 4.0

Triona er medlem av foreningen BEAst og på deres siste årsmøte sto Lars Lindgren fra Triona, Product Owner for TRACS Flow, på scenen.  

22.11.2023

Bærekraft med Fair Transport

Triona og Fair Transport har signert en samarbeidsavtale som innebærer at Triona vil bruke spørsmål, som er grunnlaget for Fair Transports sertifisering av transportoperatører, i Trionas produkter som f.eks. C-Load. Partnerne må også samarbeide om å markedsføre Fair Transport, med mål om å oppnå bred bruk, og å jobbe for at Fair Transport skal bli en standard innenfor EU.

20.11.2023

Triona støtter kampen mot kreft

Triona støtter kampen mot kreft ved å delta i Rosa sløyfe-kampanjen mot brystkreft og Movember-kampanjen for menns helse.

31.10.2023

Energiverdi som grunnlag for bærekraftsrapportering

Biometrias tjeneste Krönt vägval brukes av deres kunder til å beregne transportprisbasert avstand for tømmertransporter fra deponi i skogen til industri. Den beregnede avstanden er tilpasset for skogsnæringens transporter og tar hensyn til vegnettets ulike egenskaper. 

13.10.2023

Transdev velger FleetControl i Gästrikland

Transdev driver kollektivtransport i Gästrikland. I desember 2023 aktiveres en ny tiårig trafikkavtale med 66 busser, og det er Transdev som skal fortsette å drive denne avtalen videre. FleetControl inngår som en del av systemløsningen. 

10.10.2023

Én million endringssett til NVDB

Fredag 1. september passerte SINUS produktene en stor milepæl! Da ble endringssett nr. én million levert inn til norske NVDB (Nasjonal VegDataBank) fra våres brukere. 

11.09.2023

Triona deltar i ISV Success Program

Vi er glade for å kunngjøre at Triona har blitt akseptert som deltaker i Microsofts ISV Success Program. Samarbeidet med Microsoft har alltid vært viktig for Triona og dette er et naturlig neste steg å ta. Vi får nå enda bedre ressurser og støtte fra Microsoft og får forutsetninger for å øke vår kunnskap om Microsofts plattformer og teknologier ytterligere. Når Triona nå har flere viktige produkter og tjenester basert på Azure-teknologi, ser vi på dette samarbeidet som viktig for å styrke oss som leverandør av og partner til Microsoft. 

05.09.2023

Sveaskog effektiviserer vegprosessen

I Sverige er det 21 000 mil med skogsbilveger! Sveaskog er Sveriges nest største vegholder, etter Trafikverket, og forvalter 4300 mil med veg. Vegforvaltning er en stor kostnadspost og i dag er det mye manuell papirhåndtering, fremfor alt mangler den digitale koblingen til utførerne av vegtiltak. 

01.09.2023

Nytt kontor i Helsingfors

I sommer flyttet Triona til et nytt kontor i Helsingfors.  

28.08.2023

Trionas daglige leder går av

I arbeidet med å videreutvikle Triona har Trionas styre og Mats Bayard i fellesskap kommet fram til at det er på tide å veksle over til en ny daglig leder. Styret er meget fornøyd med den posisjonen Triona har oppnådd under Mats sin ledelse i mer enn 20 år.

25.08.2023
Pressrelease

Gis-rammeavtale med Stockholm kommune

Triona har nok en gang fått rammeavtale med Stockholm kommune for konsulenttjenester innen Geodata og GIS. Samtlige administrasjoner og de fleste av byens virksomheter omfattes av avtalen. 

14.08.2023

Mika Karjalainen blir daglig leder i Finland

Mika Karjalainen er tilsatt som Daglig leder i Triona Oy og blir ansvarlig for Trionas virksomhet i Finland.

08.08.2023

Triona moderniserer Metsähallitus skoginformasjonssystem sammen med Arbonaut

Triona og Arbonaut er valgt til å utvikle det nye skoginformasjonssystemet for Metsähallitus Metsätalous Oy. Oppdatert, heldekkende og høykvalitativ skogsressursinformasjon er sentralt i Metsähallitus' virksomhet og beslutningstaking. 

27.06.2023

Nytt feltverktøy hos Sveaskog

I forbindelse med at Sveaskog har oppdatert metodikken for naturverdivurdering har Triona bidratt i utviklingen av et nytt IT-verktøy for å gi støtte i feltarbeidet. 

22.06.2023

Ny versjon av TNE 

Vi har nå sluppet TNE versjon 3.11. TNE Editor har fått utvidet funksjonalitet for arbeid med basisfiler, noe som forenkler og effektiviserer redigering av jernbane- og vegrelaterte data.

21.06.2023

Triona leverer en gis applikasjon til Logset Oy

Triona og Logset Oy har blitt enige om at Triona skal utvikle en GIS-basert applikasjon – Logset Maps – som skal installeres i Logset sine skogsmaskiner. I første omgang utvikles funksjonalitet som skal brukes i lassbæreren som plukker opp og frakter tømmer ut av skogen.

19.06.2023

Beregning av kostnader for drift og vedlikehold av veier

Triona vant i begynnelsen av åreten konkurranse om å forvalte og videreutvikle MOTIV for Statens vegvesen. MOTIV er systemet som benyttes for å beregne kostnader for drift og vedlikehold av veier i Norge.

07.06.2023

Ny versjon av TRACS Flow

Utviklingen av TRACS Flow fortsetter og nå er versjon 3.1 klar. 

02.06.2023

VR fjernstarter bussvarmerne

Triona har sammen med operatøren VR utviklet en løsning for å fjernstarte varmeovnene på deler av bussparken. Nå starter varmeovnene ved behov og i god tid før bussen går i trafikk. Dette minimerer miljøpåvirkningen og sikrer en varm buss for sjåfør og passasjerer. 

11.04.2023

En tjeneste som henger med i svingene

C-Load feiret 10-årsjubileum i 2022 og mye har skjedd på disse årene. Fjoråret var et av de mest begivenhetsrike årene i C-Loads historie. I tillegg til å fortsatte den kontinuerlige videreutviklingen, har vi også tilpasset tjenesten til en omverden hvor det er vanskeligheter med å finne transport og store variasjoner av f.eks. drivstoffpriser.

05.04.2023

TRACS Flow i drift hos SWEROCK

Swerock er en av landets største leverandører av materialer og tjenester til bygge- og anleggsbransjen. I desember 2022 startet idriftsettelsen av TRACS Flow hos Swerock. 

21.03.2023

Ny versjon av Arbeidsvarsling loggbok - TRA

Vårt system for digital loggbok får stadig nye kunder! I januar kom det ny versjon som har gjort systemet enda mer brukervennlig. Forbedringer er gjort både på kontordelen (weben) og appen – både i iOS og Android.

28.02.2023

TRACS Flow 3.0

Triona har nå lansert ny versjon av TRACS Flow, nemlig 3.0. I snart et tiår har vi utviklet TRACS Flow til et system som gir bred støtte i forretningsprosesser for aktører i transport- og entreprenørbransjen.

17.02.2023

God Jul og Godt Nytt År

Vi ønsker alle en god jul og et godt nytt år!

19.12.2022

Vellykket Triona Days 

Triona Days har igjen blitt arrangert med deltakere fra mange organisasjoner innen infrastruktur, transport og logistikkområdet i Sverige. Ut ifra tilbakemeldingene vi har fått fra deltakerne kan vi konstatere at det også i år ble givende og vellykkede Triona Days! 

05.12.2022

Årets klimarapport

Trionas klimarapport for 2021 er nå klar. Som tidligere år rapporterer vi etter GHG-protokollen innenfor scope 1, 2 og 3. Vi kan igjen se at transport står for den største delen av klimabelastningen fra Trionas virksomhet. Vårt høyeste bærekraftsfokus er å utvikle våre produkter med mål om å lette våre kunders bærekraftsarbeid.

17.11.2022

Eriwood velger Timber by Pinja

Eriwood i Värnamo har valgt Timber by Pinja fra Triona som sitt nye forretningssystem.

03.11.2022

Returordning for kabeltromler til Sverige

I 2020 ble den digitale returordningen for kabeltromler satt i drift for RS Trommelservice i Norge. Nå skal løsningen også brukes av Svensson Group i Sverige, som er klare for å legge papirarbeidet på hylla.

26.09.2022

Terranors framgangsrike implementering av C7 Projects

Terranor A/S er en av de ledende aktørene innen drift og vedlikehold av veger i Danmark. I løpet av 2021-22 gjorde de en meget vellykket implementering av Trionas prosjektstyringssystem C7 Projects og begynte å bruke systemet i hele organisasjonen.

21.09.2022

Dataleveranse til ERTMS

I 2018 leverte Triona en løsning for digital infrastruktur til Bane NOR for å tilgjengeliggjøre strekningsinformasjon. Siden den gang har TRASÈ hatt fokus på å bistå Bane NOR med å sette sammen fragmentert data til informasjon om infrastruktur og rapportere de avvik som er funnet

12.09.2022

VSV og Unite Logistics velger TRACS Flow

Unite Logistics AB er en del av VSV Frakt-konsernet. Et logistikkselskap for alt som har med skog å gjøre. Selskapet ble startet i 1968 etter initiativ fra industrien som ønsket å effektivisere rundvirketransporten.

08.09.2022

Triona reduserer CO2-utslipp fra transport

Det stilles stadig høyere krav til transport- og logistikkselskap om å kunne rapportere klimapåvirkning fra sine transporter og følge opp og utvikle sitt bærekraftsarbeid. Som IT-leverandør har vi en viktig rolle i å hjelpe våre kunder med å redusere sine utslipp. Vi utvikler derfor våre produkter med mål om å legge til rette for våre kunders bærekraftsarbeid. Avstandstjenesten er derfor utvidet med funksjonalitet for å beregne CO2-utslippene en rute resulterer i.

05.09.2022

Omakala – appen for fritidsfiskerne

Fra våren 2021 har Triona utviklet en mobilapplikasjon for fritidsfiskere for Luke – Finlands naturressursinstitutt. Akkurat i tide til sommersesongen ble Omakala tilgjengelig for alle fritidsfiskere i både Appstore og Google Play!

29.08.2022

TRACS Flow i drift hos TransAB

TRACS Flow ble satt i drift hos TransAB via en flertrinnsplan som ble fullført i februar 2022, og erstattet dermed deres tidligere system Cockpit.

22.08.2022

C-Load moderniseres

C-Load feirer 10-årsjubileum senere i år og store transportvolumer bestilles gjennom tjenesten. For å møte kravene fra både eksisterende og nye kunder de neste 10 årene har et stort fokus det siste året vært på å modernisere tjenesten med ny teknologi og et oppdatert brukergrensesnitt.

18.08.2022

FleetControl til Keolis i Uppland og Göteborg

I trafikkoppdraget til UL, som har trafikk i Uppland, er Keolis ansvarlig for en helhetsløsning av IT-systemene om bord i kjøretøyene og for Västtrafik i Gøteborg for enkelte utvalgte IT-tjenester. 

20.06.2022

Nytt styre

På årets generalforsamling ble det valgt nytt styre for Triona. Lars Harrysson fortsetter som styreleder og Lennart L. Hane fortsetter som fast medlem. Følgende ble valgt som nye ordinære medlemmer av styret: 

23.05.2022

Munck Asfalt valgte C7 Projects

C7 Projects ble satt i drift hos Munck Asfalt A/S i desember 2021 og erstattet da Muncks skreddersydde løsning for kalkulering og styring av prosjekter. C7 Projects støtter hele prosjektprosessen, og effektiviserer dermed administrasjonen og sparer tid. C7 Projects gir full kontroll over hvert prosjekt, fra tilbud til faktura.

17.05.2022

Sandåsa Timber velger Timber by Pinja

Sandåsa Timber med tre anlegg i Sörmland har valgt Timber by Pinja, som leveres av Triona, som sitt nye forretningssystem.

11.05.2022

Trafikverket velger TNE som oppdateringsverktøy

Trafikverket har valgt TNE som plattform for ny teknisk løsning for NVDB (den nasjonale vegdatabasen). Det betyr også at modulen TNE Editor vil bli brukt som et oppdateringsverktøy av Trafikverket ved håndtering av data som lagres i NVDB.

02.05.2022

TRACS Flow i drift hos Centralen og Foria

Våren 2019 ble det signert en rammeavtale med Allmänna Transport och Logistik Alliansen i Skandinavien AB (ATLAS-gruppen) om Trionas produkt TRACS Flow, en brukervennlig og moderne plattform som muliggjør digitalisering av flyten fra avtale/ordrehåndtering til planlegging, operativ utførelse og oppfølging. Det tredje og fjerde innføringsprosjektet i ATLAS-gruppen er nå vellykket gjennomført for Centralen og Foria.

23.03.2022

Nye versjoner av TRACS Flow

Høsten 2021 ble to nye versjoner av TRACS Flow lansert. De neste versjonene er planlagt i mai og november 2022.

15.03.2022

Nordic Timber velger Timber by Pinja

Nordic Timber Export med anlegg i Järnforsen har valgt Timber by Pinja, som er levert av Triona, som sitt nye forretningssystem.

10.03.2022

Eco-kjøring for elbusser i linjetrafikk.

Vi har nå sluppet en ny Eco-drive modul i produktet FleetControl. Nå kan vi måle hvor lite/mye føreren akselererer, bremser og svinger ved hjelp av vårt innebygde akselerometer og bidra til bedre passasjerkomfort, en mer økonomisk kjørestil og økt sikkerhet.

21.02.2022

God Jul og Godt Nytt År

Vi ønsker alle en god jul og et godt nytt år!

22.12.2021

Årets klimarapport

Trionas klimarapport for 2020 er nå klar. Vi rapporterer som før etter GHG-protokollen innenfor scope 1, 2 og 3 og har i år også inkludert en analyse av ulike skyleverandører angående IT-drift i scope 3.

14.12.2021

Webinar for kommunene i Norge

Vi har i løpet av høsten kjørt flere korte seanser på Teams for kommunene i Norge. I Oktober hadde vi et webinar for alle våre brukere om nye funksjoner i SINUS infra. Etter det webinaret kom det frem at flere kommuner trengte et grunnkurs på de alle enkleste funksjonene i SINUS infra.

17.11.2021

Triona kjøper C7 fra Fujitsu

Triona kjøper Fujitsu sin virksomhet som utføres rundt produktet C7. C7 er et markedsledende prosjektstyringsverktøy som benyttes av organisasjoner som jobber med asfalt, anlegg, bygg- og energiprosjekter. Overtagelsen gjennomføres den 2022-01-01.

12.11.2021

Triona 30 år

Idag feirer vi vår 30-årsdag! Reisen hit har vært fantastisk.

22.10.2021

Ny versjon av TNE

I september ble TNE versjon 3.8 utgitt, og vi har nå komplettert vår skytjeneste med redigeringsmodulen TNE Editor. Videre har vi i denne versjonen bl.a. forbedret støtte for å håndtere informasjon om prosjekter, organisasjoner og brukere.

18.10.2021

Ny versjon av Transport Routing Engine

En ny versjon av Transport Routing Engine (TRE) er nå tilgjengelig for våre kunder. Den største forbedringen gjelder håndteringen av start og slutt på ruten for gang- og sykkelruter.

11.10.2021

FleetControl til Region Västmanland (VL)

Sammen med Hogia har Triona vunnet Region Västmanlands (VLs) anskaffelse "Plattform for trafikkinformasjon". Triona er ansvarlig for å levere FleetControl; en løsning som samler inn, publiserer og deler data fra kollektivtransportens kjøretøy. Hovedkomponentene i systemet er en Multiservice IoT Edge Gateway og en Android førerskjerm - begge med programvare fra Triona.

23.09.2021

FleetControl til Keolis

Triona har signert en rammeavtale med Keolis Sverige AB om å levere FleetControl som en del av Keolis nye kommunikasjonsplattform om bord på kjøretøy. De første implementasjonene gjelder Keolis forlengelse av trafikkavtale E22 med SL og nye trafikkavtaler med Västtrafik.

06.09.2021

Holmen trävaror innfører C-Load på flere anlegg

Holmen Trävaror har brukt C-Load på sitt anlegg i Linghem i flere år. Nå har deres sagbruk i Braviken og Iggesund også besluttet å ta i bruk C-Load.

30.08.2021

Transab velger TRACS Flow

I løpet av våren valgte entreprenør- og logistikkselskapet Transab, med base i Jönköpingregionen, TRACS Flow som sitt fremtidige transportadministrasjonssystem. Etter at dagens transportsystem er blitt erstattet med det mer moderne TRACS Flow er det forutsetninger for å utvikle driften videre med støtte i bruk av tilleggsfunksjonalitet i TRACS Flow.

23.08.2021

Avtale med Statens vegvesen - NVDB Geotjenester

Triona har vunnet en avtale som omhandler utvikling, forvaltning og vedlikehold av systemporteføljen «NVDB Geotjenester» for Statens Vegvesen

19.08.2021

Triona styrker veg- og sinus-teamet

Per Ola Roald startet i Triona i Trondheim 1. august 2021. Per Ola har tidligere jobbet i Statens vegvesen og Trondheim kommune, og kommer nå fra Geomatikk IKT. Per Ola har svært lang erfaring og stor kunnskap om NVDB (Nasjonal Vegdatabank) og vil bidra til at Triona framover vil satse enda mer på veg, NVDB og produktene knyttet til infrastruktur.

16.08.2021

Triona bygger e-tjeneste for fritidsfiske for Luke

I vår fikk Triona Oy et oppdrag for Luke Natural Resources Institute i Finland. Oppdraget er å bygge tjenesten Oma kala (Egen fisk), hvor fritidsfiskere enkelt sender inn fangstrapporter, bruker informasjon om fangsthistorikk, kjøper fiskekort osv.

12.08.2021

MaserFrakt velger TRACS Flow

MaserFrakt, et av Sveriges største selskap innen maskin- og transportformidling og med røtter i Dalarna, fortsetter sitt mangeårige samarbeid med Triona ved å velge TRACS Flow som sitt fremtidige virksomhetssystem for avtale-/ordrehåndtering, planlegging, operativ ledelse og oppfølging. Planen er å ta i bruk systemet med både kontordeler og mobile systemer i kjøretøy allerede i 2021.

09.08.2021

Nytt oppdrag for Oslo kommune

Triona vant rett før sommerferien konkurransen «Kartlegging og planlegging av vedlikehold av gater og veier» for Oslo kommune v/bymiljøetaten. Oppgaven går ut på å fotografere Oslo kommunes 1365 km med veger og gater inkl. gang- og sykkelveger, registrere data i NVDB (Nasjonal VegDataBank) og utarbeide «Hovedplan veg» for Oslo kommune.

05.08.2021

Fraktkedjan AB har driftsatt TRACS Flow

Våren 2019 ble det undertegnet en rammeavtale med Allmänna Transport och Logistik Alliansen i Skandinavien AB (ATLAS Group) om bruk av Trionas produkt TRACS Flow, en brukervennlig og moderne plattform som muliggjør digitalisering av flyten fra avtale-/ordrehåndtering til planlegging, operativ gjennomføring og oppfølging. Det andre innføringsprosjektet i ATLAS-gruppen er nå fullført for Fraktkjedan. Fom. desember 2020 er TRACS Flow Fraktkjedans sentrale ordrehåndteringssystem.

07.06.2021

Dekkesystemer for Statens Vegvesen

Triona har vunnet en avtale om å videreutvikle dekkesystemer for Statens Vegvesen. Avtalet består av to delsystemer, Pavement Management System(PMS) og ROSITA

18.05.2021

Bergkvist Siljan i insjön infører C-Load

Bergkvist Siljan konsernet har brukt C-Load siden 2019 på sine anlegg Siljanssågen i Mora og Blybergssågen i Älvdalen, og nå har sagbruket deres i Insjön også tatt i bruk C-Load.

12.04.2021

C-Load – Økt støtte for bærekraftig transport

C-Load utvikles kontinuerlig, og i de to siste versjonene 1.39 (nov.20) og 1.40 (febr.21) har arbeidet fortsatt med modernisering av plattformen samtidig som kraftige verktøy for både oppfølging og kontroll av bærekraft er introdusert.

06.04.2021

TRACS Flow i drift hos Söderhamns LBC

TRACS Flow ble satt i drift hos Söderhamns LBC 1. februar og erstattet dermed deres forrige system, Cockpit.

29.03.2021

Kundene er fornøyd med Triona

I vår siste kundeundersøkelse utført høsten 2020 fikk vi nok en gang veldig gode tilbakemeldinger fra våre kunder. Nesten alle kundene er enige i påstanden "Samarbeidet med Triona fungerer bra".

15.03.2021

Ny versjon av TRACS Flow

En ny versjon av TRACS Flow ble lansert som planlagt i slutten av februar. De neste versjonene planlegges til å komme i mai og november 2021.

08.03.2021

Webinar med RoadCloud

Trionas produkttilbud innen FleetControl vokser med flere kunder og nye tjenester. Med FleetControl som IoT-plattform om bord og FleetAnalyzer i skyen skapes nye muligheter for å samle inn, formidle og analysere data fra f.eks. kollektivtrafikken. Alt for mer effektiv drift og flere og mer fornøyde kunder.

26.02.2021

Nye lokaler i Oslo

Triona Oslo flyttet inn i nyoppussede kontorlokaler ved nyttår.

24.02.2021

En attraktiv arbeidsgiver!

Vår største verdi er våre ansatte og våre kunderelasjoner. Glade og fornøyde medarbeidere bidrar til økt kundetilfredshet. For å sikre at vi er attraktive som arbeidsgiver gjennomfører vi løpende medarbeiderundersøkelser. Til å gjennomføre disse spørreundersøkelsene bruker vi et eksternt, uavhengig selskap som med evidensbaserte metoder og analyser hjelper oss med å belyse hvordan våre ansatte opplever at det er å jobbe i Triona.

29.01.2021

Triona utvider i Gøteborg

Triona har flyttet til nye og fine lokaler i World Trade Center ved Korsvegen.

11.01.2021

FleetControl - Transdevs IoT-plattform

13. desember 2020 lanserte Transdev Nordens største elektriske bussflåte i Göteborg på oppdrag fra Västtrafik. I leveransen til Västtrafik har Transdev Trionas kjøretøyuavhengige FleetControl som sin sentrale IoT-plattform.

07.01.2021

Entreprenør velger TRACS Flow

En stor leverandør av materialer og tjenester til bygg- og anleggsbransjen har valgt TRACS Flow som sitt neste ordrehåndteringssystem. Innføringen er planlagt til 2021.

18.12.2020

God Jul og Godt Nytt År

Vi ønsker alle en god jul og et godt nytt år!

17.12.2020

Beregningstjeneste for Hogstdata klar i pilotdrift

I vår kunngjorde vi at Triona vil levere en beregningstjeneste for hogstdata til finske Metsäkeskus (Skogsentralen). Nå er beregningstjenesten ferdig og klar til å motta hogstinformasjon fra skogselskapene.

23.11.2020

ITxPT-prosjekt i Gøteborg

Triona er stolte av å ha deltatt i casestudien RIVSILON med vår kunnskap og vårt produkt FleetControl

09.11.2020

Triona leverer styresystem til Svingen kontrollstasjon

Triona har sammen med Euroskilt utviklet en smart kontrollstasjon i Svingen som nå er levert til Statens vegvesen. En kontrollstasjon anvendes for kontroll av kjøretøy med formål å avdekke forhold som angår bade trafikksikkerhet og forhold som påvirker konkurransesituasjonen i transportnæringen. Eksempler er kjøring med overvekt, brudd på kjøre-/hvilebestemmelsene eller kjøring med materiell som ikke er i forskriftsmessig teknisk stand.

02.11.2020

Ny versjon av C-Load

En ny versjon av C-Load (1.38.0) ble lansert 10. september. Fokus for releasen har vært fortsatt modernisering av plattformen - både gjennom arkitekturarbeid, men også gjennom utvikling av nye funksjoner i anskaffelsesprosessen med ny webteknologi, slik at funksjonaliteten har blitt enda mer brukervennlig og oversiktlig.

26.10.2020

Årets klimarapport er klart

Høsten 2019 tok Triona fram en klimarapport i henhold til GHG-protokollen. Nå er tallene for 2019 klare.

19.10.2020

Ny versjon av TNE

I midten av september ble TNE versjon 3.7 sluppet, og vi tilbyr nå også muligheten til å bruke TNE som en skytjeneste. Videre har vi i denne versjonen bl.a. forbedret støtte for anleggsregister (AIM) og datasynkronisering i lokale databasemiljøer.

12.10.2020

Ny integrasjonskomponent hos VSV Frakt

Problemer med integrasjonsflyten og kostnader knyttet til hver flyt var to av årsakene til at VSV Frakt startet Violet-prosjektet høsten 2019. Målet var å sikre en framtidsrettet integrasjonsflyt og å  redusere kostnadene. Nå er prosjektet ferdig, og målene er nådd!

05.10.2020

Triona fotograferer vegnettet i nye Drammen

Triona vant konkurransen om å fotografere vegnettet (360º vegbilder) i Drammen kommune. Til sammen har vi nå fotografert litt over 700 km med veger i nye Drammen kommune. Det inkluderer både bil- og gang- og sykkelveg. Nye Drammen kommune består av de tidligere kommunene Drammen, Nedre Eiker og Svelvik.

21.09.2020

Nye versjoner av Avstandstjenesten og TRE

Nye versjoner av Trionas Avstandstjeneste og Transport Routing Engine (TRE) er publisert.

14.09.2020

Triona utvikler kollektivtrafikkområdet

Mats Johansson starter 1. oktober 2020 som leder i Triona med ansvar for å utvikle Trionas virksomhet innen kollektivområdet. Mats vil være lokalisert på Trionas voksende kontor i Göteborg, men vil samarbeide med aktører i kollektivtransport i våre markeder i Sverige, Norge og Finland.

09.09.2020

Arriva valgte Triona

Arriva har vunnet anskaffelsen for by- og regiontrafikk i Kristianstad.

07.09.2020

Söderhamns LBC velger TRACS Flow fra Triona

Söderhamns LBC velger TRACS Flow som sitt neste ordrehåndteringssystem.

24.08.2020

Webversjon av FleetAnalyzer i FleetControl

FleetControl tilbyr en rekke tjenester som hjelper til å holde de administrative kostnadene for bilparkene nede ved kontinuerlig å samle inn data fra kjøretøyene som deretter blir presentert for sjåføren, bearbeidet på kontoret eller brukt i andre applikasjoner for å øke verdien og/eller effektiviteten. FleetAnalyzer, som er en del av FleetControl, lanseres nå gradvis i en nettversjon for å øke tilgjengeligheten for brukerne.

17.08.2020

Ny versjon av C-Load

En ny versjon av C-Load (1.37.0) ble lansert 11. juni. I releasen har vi fortsatt arbeidet med å modernisere plattformen ved å etablere en fornyet arkitektur og legge grunnlaget for en mer moderne web. Transparent informasjonsdeling mellom aktører i logistikkjeden utvides ved videreutvikling av funksjonaliteten for “Load Appendix” som ble introdusert i C-Load 1.36.0. I tillegg til arkitektur/web og "Load appendix" inkluderer releasen en rekke andre funksjoner for bestillere, leverandører, kunder og terminaler.

10.08.2020

Ingarp träskydd er i gang med Timberpro

Ingarp Träskydd utenfor Eksjö kjører nå for fullt med TimberPro fra Triona.

03.08.2020

Västtrafik effektiviserer med TNE och TRE

Västtrafik automatiserer og forenkler prosessen for kollektivtrafikkplanlegging med Trionas produkter TNE og TRE. Oppdaterte vegdata blir automatisk produsert ved bruk av TNE på en måte som er tilpasset beregning av  avstander mellom ulike holdeplasser (kjørelengdeberegning) ved bruk av TRE.

16.06.2020

Ny versjon av C-load

En ny versjon av C-Load (1.36.0) ble lansert i begynnelsen av april 2020. I utgivelsen har vi fortsatt å modernisere plattformen gjennom en ny autentiseringsløsning som gir oss et godt grunnlag for den fremtidige utviklingen av tjenesten.

25.05.2020

Beregningstjeneste for hogstdata til Finlands skogsenter

Finske Metsäkeskus (Skogsentralen) samler inn og formidler data relatert til Finlands skoger og håndhever overholdelse av skogbrukslovgivningen. Triona utvikler nå en skalerbar IT-løsning for Metsäkeskus, som tømmerinnkjøpere sender hogstdata til. Gjennom IT-løsningen kan aktuell informasjon om skogstilvekst produsert av Metsäkeskus forbedres.

18.05.2020

Sinus til de nye fylkes-kommunene

De nye fylkeskommunene har valgt Triona med produktet SINUS infra som leverandør av en innovativ programvare som skal brukes til å fange data knyttet til vegen for oppdatering av Nasjonal Vegdatabank (NVDB).

11.05.2020

Nytt skogsystem hos Statens Fastighetsverk (SFV)

I starten av året vant Triona en konkurranse ang. kravanalytiker for det svenske Statens Fastighetsverk (SFV). Oppgaven innebefatter gjennomgang av behov samt å ta fram krav for SFV for å støtte deres skoglige aktivitet i en kommende anskaffelse.

06.05.2020

Sundfraktgruppen har driftsatt TRACS Flow

Sundfrakt har driftsatt TRACS Flow. Sundfraktgruppen, som Sundfrakt AB er en del av, bruker fra og med mars 2020 TRACS Flow som sentralt ordrehåndteringssystem.

04.05.2020

Smart flyt av informasjon om transportinfrastruktur

Selskapene Triona, Trimble og Ramboll vil sammen med Trafikverket og Statens vegvesen i høst starte et felles prosjekt for å demonstrere prosesser og utvikle en innovativ teknisk løsning for å muliggjøre automatisert, effektiv og åpen informasjonsflyt for data om transportinfrastruktur.

27.04.2020

Ny versjon av TRACS Flow

En ny versjon av TRACS Flow ble lansert som planlagt i slutten av februar. De neste versjonene er planlagt i mai og september 2020.

20.04.2020

Triona styrker Sokigos løsninger for trafikk og gate

Sokigo og Triona signerte 14. april 2020 en samarbeidsavtale med sikte på å kunne tilby Sveriges kommuner løsninger innen trafikk og gate basert på ledende teknologi. Trionas plattform TNE vil dermed bli en del av Sokigos produkt LV. TNE støtter mange ulike typer applikasjoner og virksomheter som bruker eller administrerer informasjon om transportnett. Formålet med selskapenes partnerskap er å kunne tilby Sveriges kommuner markedets beste løsninger innen trafikk og gate.

15.04.2020

Ny versjon av TNE

I starten av mars ble TNE versjon 3.6 gitt ut. Nytt i denne versjonen er bla. økt og forbedret støtte for Asset Information Management (AIM). Dette gir nye og spennende muligheter for effektiv håndtering av digitale tvillinger hos våre kunder som f.eks. Nye veier.

14.04.2020

The Corona virus - guidelines and operational measures within Triona

In the last weeks Triona has taken steps aimed at handling the consequences of the Corona virus.

17 March 2020

Digital returordning for kabeltromler i drift

RS Trommelservice har sitt daglige virke i en bransje som for mange er ukjent, men som gir et godt miljømessig bidrag til gjenbruk eller kontrollert destruksjon av kabeltromler. Triona har utviklet en løsning som digitaliserer prosessen fra registrering av order til mottak over til økonomisk avregning. Tjenesten gikk på lufta 1. januar 2020, og manuellt arbeide og papirark er allerede historie.

09.03.2020

Ny løsning for Sveaskogs skogsmaskiner

Nitten år gammel, velfungerende, stabil, rask og populær oppsummerer dagens GIS-løsning for skogsmaskiner (PStyr) hos Sveaskog. For å realisere nye arbeidsmåter og forbedringer som følge av andre nye systemer må PStyr fornyes.

02.03.2020

Rammeavtale med Svevia

Svevia satser mye på digitalisering og har derfor inngått rammeavtale med Triona på levering av produkter som effektiviserer deres arbeid med drift og vedlikehold av vegnettet i Norge. Målet er å vinne nye driftskontrakter i Norge.

24.02.2020

Ny rammeavtale med Trafikverket

Triona styrker ytterligere sin posisjon som en viktig leverandør til det svenske Trafikverket innen infratrukturinformasjon gjennom en ny rammeavtale, med tittelen "Strategisk kompetanse for digital infrastrukurinformasjon".

20.02.2020

Sinus tar i bruk den nye vegsystemreferansen

Med kommune- og regionsreformen, som trådte i kraft 1. januar 2020, innførte Statens vegvesen et helt nytt referansesystem i den Nasjonale VegDatabanken (NVDB).

27.01.2020

Eier øker sin beholdning av Trionaaksjer

Triona er et privateid selskap og flere av Trionas ansatte er deleiere. Triona får gradvis en økt andel av eksternt eierskap (ikke virksomme i selskapet). Ved utgangen av 2019 økte den tidligere styreleder Nils-Robert Persson sin eierandel med 3,9% og eier nå totalt 6,6% av aksjene. De 220.000 aksjene ble kjøpt i to omganger til en aksjekurs på henholdsvis 30 og 32 SEK per aksje.

21.01.2020

Ny versjon av TRACS Flow

En ny versjon av TRACS Flow ble lansert i forrige uke. De neste versjonene er planlagt til februar og mai 2020.

23.12.2019

God Jul og Godt Nytt År

Vi ønsker alle en god jul og et godt nytt år!

16.12.2019

Ny versjon av Vegviseren

Vegviseren er et Triona-produkt som brukes av svært mange som jobber på og ved vegen. Som en følge av regionsreformen har Statens vegvesen definert et nytt referansesystem i NVDB (Nasjonal VegDataBank). Ny versjon av Vegviseren med den nye vegsystemreferansen er nå lansert.

02.12.2019

Ingarp Träskydd velger TimberPro

Ingarp Träskydd utenfor Eksjö har valgt TimberPro fra Triona som sitt nye forretningssystem.

29.11.2019

Ny versjon av Avstandstjenesten

I midten av november ble en ny versjon av Trionas Avstandstjeneste lansert (http://distance.triona.se). Fokuset for denne utgivelsen har vært å gjøre det lettere for våre kunder med transport til Europa å få bedre støtte i prisberegninger.

27.11.2019

Ny versjon av C-Load

1. oktober byttet Lasset navn til C-Load. “Load” som i last/lass og “C” som i Collaboration, Community, Communication och Cloud - altså fortsatt den samme tjenesten som startet i 2012, men nå utstyrt med et navn som bedre beskriver tjenesten. I forbindelse med navneendringen ble det også gitt ut to funksjonsreleaser med en rekke forbedringer og ny funksjonalitet - hovedsakelig en fullstendig omskrevet håndtering av lastlisten og publiseringen, men også ny funksjonalitet for flere typer aktører.

25.11.2019

Triona muliggjør helautomatiske direktesendinger

Triona har lenge vært en utviklings- og driftspartner for LiveArena Broadcast AB angående deres  Microsoft Azure-baserte programvareplattform. I løpet av våren signerte både det norske og det svenske ishockeyforbundet en avtale med Live Arena og deres partner SH Television AB om å muliggjøre helautomatiske livesendinger av ishockeykamper basert på LiveArenas konsept "Broadcast Arena", en teknologi basert på AI. For å gjøre dette mulig bidrar Triona også til finansieringen av introduksjonen av konseptet i 30 ishaller i Norge.

22.11.2019

SINUS til Oslo kommune

Oslo kommune har valgt Triona med produktene SINUS photo og SINUS infra som leverandør av programvare for oppdatering av Nasjonal Vegdatabank (NVDB).

21.11.2019

BussAkuten får kontroll

BussAkuten er et forretningsområde innen Merresor AB. Forretningsområdets virksomhet består i å utføre erstatningstrafikk for transportselskaper. Dvs. bestille, planlegge og koordinere transport for BussAkutens ulike kunder når egen transport ikke kommer, blir forsinket eller ankommer feil sted. En pålitelig posisjoneringsløsning er nødvendig for å følge opp transporten og skape grunnlag for faktureringen.

29.10.2019

Ny versjon av TRACS Flow

En ny versjon av TRACS Flow ble lansert i starten av oktober. Neste versjon er planlagt utgitt i slutten av 2019.

21.10.2019

Kontakter til Triona

Vi endrer vår måte å kontakte Triona på. Målet er å gjøre det enklere og raskere å komme i kontakt med rett person i Triona.

08.10.2019

Klimaregnskap ifølge GHG-protokollen

For å øke vår praktiske kompetanse på klimaregnskap og GHG-protokollen har Triona utarbeidet en klimarapport i samsvar med GHG-protokollen. Vår nyvunnede innsikt vil vi bla. bruke i vårt arbeid med våre produkter og løsninger og gjennom digitalisering ønsker vi å hjelpe våre kunder med å utvikle bærekraftsarbeidet. På kjøpet får vi kontroll over våre egne utslipp.

27.09.2019

Vellykket Triona Days

Triona Days er nok en gang gjennomført med deltakere fra mange organisasjoner innen infrastruktur, transport og logistikkområdet fra Norge og Sverige. Triona Days var nok en gang veldig givende og vellykket! Vi kan trekke den konklusjonen etter å ha sett tilbakemeldingene vi fikk fra deltakerne.

20.09.2019

Lasset blir C-Load

Lasset ble utviklet med sikte på å effektivisere transporten for treindustrien og alle aktører som er involvert i flyten fra industri til kunde. Dette ved å digitalisere håndteringen av såvel anskaffelser som transportbestillinger og transparent dele relevante data mellom alle aktørene som er involvert i flyten.

18.09.2019

Extrico øker sin eierandel i Triona

I slutten av april investerte Extrico og Mertiva i Trionas aksje. Nå har Extrico økt sin eierandel i Triona med ytterligere 1,3% og Extrico eier nå 2,8% av det totale antall aksjer i Triona.

10.09.2019

Nytt hovedlager for måledata

Triona utvikler en løsning for Statens Vegvesen som skal forvalte måledataene som i dag er lagret i NVDB. Måledata utgjør i dag ca 80% av datamengden i NVDB og skal nå forvaltes av systemet ROSITA ved bruk av TNE (Transport Network Engine) som plattform.

04.09.2019

Triona ny medlem i BEAst

BEAst jobber med å ta fram standarder og tjenester for elektronisk informasjonsutveksling, noe som fører til lavere kostnader for aktørene i og rundt byggebransjen. Triona har, innenfor andre områder, lenge bidratt til utvikling av standarder og IT-løsninger rundt dem. Derfor føles det både naturlig og bra å ta steget nå og bli medlem av BEAst.

28.08.2019

Tre skogselskap velger VFS

Etter omstruktureringen av Bergvik Skog velger Stora Enso, BillerudKorsnäs og Kopparfors Skogar Trionas produkt VegForvaltningsSystemet (VFS) som virksomhetsstøtte for vegforvaltningen.

20.08.2019

Ny versjon av TNE

I midten av august 2019 ble TNE versjon 3.5 gitt ut. En viktig nyhet er at TNE er blitt utvidet med støtte for kartpublisering av TNE-data i henhold til standardgrensesnittene WMS og WFS fra Open Geospatial Consortium (OGC).

16.08.2019

Webportal for jernbanenære tjenester

I starten av juni ble European Rail Facility Portal lansert. En portal som Triona har hatt ansvaret for å utvikle.

13.08.2019

Nye versjoner av Lasset (1.31.0 og 1.32.0)

Trionas tjeneste for anskaffelser og lastbestilling i skyen, Lasset, ble oppgradert før sommeren. Oppgraderingen skjedde i to deler. Den første releasen var i hovedsak en teknisk release der hovedfokuset har vært å sikre skalerbarhet, stabilitet og ytelse i de sentrale tekniske fundamentene i Lasset. Dette sikkerstiller en fortsatt utvidelse av tjenesten. Den andre releasen var en funksjonell release med bla. utvidet geografisk dekning for avstandstjenesten.

05.08.2019

SINUS til Statens vegvesen

Statens vegvesen har valgt Triona med produktet SINUS infra som leverandør av en innovativ programvare som skal brukes til oppdatering av Nasjonal Vegdatabank (NVDB).

28.06.2019

Rammeavtale med Atlas Logistik

Atlas Logistik har inngått rammeavtale med Triona om produktet TRACS Flow. Leveranse og idriftssetting er planlagt å starte høsten 2019.

24.06.2019

Triona bidrar til BIM-standardisering

BIM-standarden Industry Foundation Classes (IFC), som utvikles innenfor rammen av buildingSMART International (bSI), blir utvidet med støtte for infrastrukturprosjekter, bl.a. bruer, tunneler, veger og jernbaner. Triona deltar som part i utviklingen av standarden for veg, hvor Karin Anderson, Trafikverket er prosjektleder og i overgripende deler for hele infrastrukturområdet.

13.06.2019

Fleetech medlem i ItxPT

Siden november 2018 har Fleetech vært medlem i ITxPT (Informasjonsteknologi for offentlig transport). ITxPTs mål er å fjerne barrierer mellom ulike IT-systemer i kollektivtrafikken ved å utvikle en rekke åpne standarder for IT-arkitektur.

10.06.2019

Samarbeid for økt transporteffektivitet

Triona har blitt partner i CLOSER, en samarbeidsplattform som knytter akademi, næringsliv og myndigheter til prosjekter for å utvikle effektive transporter fra ressurs, energi, miljø og økonomiske perspektiver.

04.06.2019

Siljan inn i Lasset

Siljan-konsernet, med sine sagbruk Siljanssågen i Mora og Blybergssågen i Älvdalen, knytter seg til Lasset for å effektivisere sitt arbeid med innkjøp og bestilling av transport.

14.05.2019

Asset Information Management System til ACCIONA og Nye Veier

Triona skal sammen med Trimble levere en pilot som skal ivaretar digital informasjon hos ACCIONA og Nye Veier fra planlegging, via prosjektering og bygging, til og med forvaltningsfasen. Løsningen skal håndtere BIM/GIS-data og “asset management” integrert. Piloten gjennomføres som en del vegprosjektet Ranheim-Værnes som av Nye Veier er tildelt den spanske entreprenøren ACCIONA Construction.

09.05.2019

Brinks Trä velger Timberpro

Brinks Trä i Ulricehamn har valgt TimberPro fra Triona som sitt neste forretningssystem.

06.05.2019

Extrico og Mertiva investerer i Trionas aksje

Triona er privateid, og flere av Trionas ansatte er medeiere. Triona får gradvis større andel  eksternt eierskap (ikke aktive i selskapet) og i slutten av april investerte Extrico og Mertiva i Trionas aksje. Samlet utgjorde disse investeringene 3,14% av Trionas aksjer til en kurs av SEK 28 pr aksje.

02.05.2019

Triona forbedrer fergetrafikken på Åland

Triona har fått oppdraget med å gjennomføre et pilotprosjekt for fergetrafikk i Ålands skjærgård. En nettbasert skyløsning er utviklet for å øke utnyttelsesgraden til ferjelinjene samtidig som målet er å markant øke brukeropplevelsen for passasjerene.

25.04.2019

Fleetech overtas av Triona

Triona har i lengre tid eid 33% av Fleetech AB. Nå har Triona lagt inn bud på å overta også den gjenværende delen av Fleetech AB. Et bud som de andre eiere har akseptert. Transaksjonen forventes gjennomført i begynnelsen av 2. kvartal 2019.

23.04.2019

Ny versjon av Lasset

Trionas skytjeneste for innkjøp og fraktbooking, Lasset, ble oppgradert til en ny versjon i februar/mars. Blant de viktigste nyhetene er økt mulighet til å kontrollere og følge opp leveringstidspunkter, rapportere for oppfølging av aggregerte transportavstander (grunnlag for miljørapportering), støtte til leverandører for å skape bærekraftige transporter, mm.

08.04.2019

Samarbeidspartner med Drive Sweden

Drive Sweden er et strategisk innovasjonsprogram initiert av regjeringen. Programmet er finansiert av energimyndighetene, Formas og VINNOVA. Lindholmen Science Park er vertskap for programmet, og nå er Triona inne som samarbeidspartner.

01.04.2019

Triona forsterkes av kvinnelige ledere

08.03.2019

Rammeavtale med Stockholm by innen Geodata og GIS

Triona har inngått en rammeavtale med Stockholm by angående konsulenttjenester innen Geodata og GIS. Alle forvaltninger og de fleste av byens selskaper er omfattet av avtalen.

04.02.2019

Ny versjon av TNE

I desember 2018 ble TNE versjon 3.4 utgitt. Eksempel på nyheter er at TNE er komplettert med økt støtte for håndtering av transportnett på flere nivåer, økte muligheter for effektiv integrasjon samt forbedret segmentering.

31.01.2019

Ny versjon av TRE

En ny versjon av Transport Routing Engine er klar. Denne versjon inkluderer blant annet økt mulighet til å hente trafikkinformasjon og reisetider i sanntid fra eksterne kilder, noe som ytterligere forbedrer muligheten til å gjøre rett vegvalg og derigjennom effektivisere sin virksomhet.

10.01.2019

Ny versjon av Lasset

Trionas tjeneste for innkjøp og lassbooking i skyen, Lasset, ble oppgradert i desember til en ny versjon. De viktigste nyhetene er muligheten til å losse all fraktflyt uten spesifikke installasjoner hos transportøren/sjåføren, ny startside med prosessoversikt, samt tillegg av parametere som er tilgjengelige for kvalitetsberegninger.

07.01.2019

God Jul og Godt Nytt År

Vi ønsker alle en god jul og et godt nytt år!

18.12.2018

Ny versjon av TRACS Flow

En ny versjon av TRACS Flow ble lansert i november. Neste versjon planlegges å komme i mai  2019.

17.12.2018

Avstandstjenesten er lansert i Finland

Dekningsområdet for avstandstjenesten inkluderer nå også Finland. Dette har blitt til ved at vi har tatt inn data fra DigiRoad i Finland, som omfatter hele det finske vegnettet og dets begrensninger for tungtrafikken, og gjort det tilgjengelig for ruteberegning i avstandstjenesten. Nå kan du sømløst beregne ruter og avstander for dine kjøretøy (med høyde-, vekt- og lengdebegrensninger) for området Norge-Sverige-Finland.

06.12.2018

Vellykket Triona Days

Triona Days i Sverige er igjen gjennomført med deltagere fra mange organisasjoner innen transport og logistikk. Triona Days ble givende og meget vellykket! Det kan vi konkludere med etter å ha sett tilbakemeldingene vi fikk fra deltakerne.

30.11.2018

Anna Mårsell blir Trionas nye CTO

I begynnelsen av april ble det startet en prosess der Triona søkte ny CTO. En moderne, selvdrevet leder som får ansvaret for å utvikle Trionakonsernets arbeidsstøtte og prosesser rundt systemutvikling. Resultatet av prosessen er at Anna Mårsell tar rollen, et resultat vi er meget fornøyd med.

20.11.2018

Triona holder foredrag på Q3 dagen

Q3 dagen arrangeres i Göteborg 15. november. Triona medvirker ved at Mats Bayard holder et foredrag om digitaliseringstrender innenfor logistikk og transport.

15.11.2018

Ny Versjon Av Lasset

Trionas skytjeneste for innkjøp og lastbooking, Lasset, ble oppgradert i oktober med ny versjon. Den viktigste nyheten omhandler utvidet informasjonsdeling mellom bestillere, leverandører, terminaler og til slutt også kunder for containerbookinger.

13.11.2018

Nytt IT-system for RS Trommelservice AS

Triona er valgt som leverandør for utvikling av et nytt IT-system for RS Trommelservice. Formålet med løsningen er å erstatte manuelle prosesser slik at virksomheten skal kunne følge med i den digitale utviklingen.

05.11.2018

Triona samarbeider med RoadCloud - deltar i innovasjonsprosjekt

Trafikverket evaluerer i et flerårig pilotprosjekt mer pålitelige og moderne systemer for måling, leveranse og analyse av friksjonsdata. Økt digitalisering og utnyttelse av moderne teknologi fra et stort antall kilder (kjøretøy) øker påliteligheten og muliggjør kontinuerlig måling av hele vegnettet.

01.11.2018

Triona tar ansvar for Azure drift

I oktober fikk vi to nye medarbeider i Trionakonsernet i forbindelse med at Triona tok over  virksomheten til LiveArena. I forbindelse med dette tar Triona over ansvaret for LiveArenas Azure-baserte driftsvirksomhet.

30.10.2018

Triona etablerer seg i Göteborg

I løpet av oktober har Triona startet virksomhet i Göteborg. Kontoret i Göteborg ligger på Lindholmen, midt i en klynge av organisasjoner som arbeider med bilindustri, telematikk og ITS.

24.10.2018

OpenTNF styringsgruppe- og arbeidsmøte

Den 20. november 2018 gjennomføres et styringsgruppe- og arbeidsmøte for å diskutere den fremtidige utviklingen av OpenTNF.

09.10.2018

Triona overtar brusystem fra Safe Control

Som en videreføring av at Safe Control Infra AS fusjonerte inn i Triona tidligere i år overtar nå Triona også Safe Control Dokumentasjonssystemer AS och sitt produkt for brukontroll, SINUS.bk. SINUS.bk er et webprogram og passer veldig godt inn sammen med Triona sin øvrige produktportefølge. Produktet baseres på regelverk som er tatt fram i et Nordisk samarbeide så vi ser også gode muligheter for å få nye kunder til produktet både i Sverige og Finland.

03.10.2018

Ny Mobil løsning til Ragn-Sells

Triona har utviklet og forvaltet Ragn-Sells nåværende Mobile OrdreApplikasjon - MOA - siden 2012. Nå har vi fått i oppdrag å løfte MOA til neste generasjon, samtidig som vi utvikler bedre støtte for Ragn-Sells innleide transportselskaper.

10.09.2018

Nye kunder for SINUS

Safe Control Infra AS fusjonerte inn i Triona tidligere i år. Safe Control Infra bragte med seg produktfamilien SINUS infra, som passer veldig godt inn sammen med Triona sin egen produktportefølge. Nå øker salget av SINUS-produktene!

03.09.2018

Ny løsning for redigering av vegdata hos SDC

Triona har fått i oppdrag fra SDC å utvikle en ny løsning for redigering av vegdata som bl.a. benyttes i SDCs tjeneste ”Krönt Vägval”.

29.08.2018

Vellykket leveranse til Clas Ohlson

Innenfor rammen av Clas Ohlsons endringsprogram sCORE, systems for Clas Ohlson Retail Effeciency, har Clas Ohlson nå satt den nye transportdataplattformen (TDP) i produksjon. TDP er utviklet av Triona.

16.08.2018

Masteroppgave om GeoBlockchain

Hvordan beskytter bedrifter, kommuner og myndigheter folk mot terrorangrep som involverer store kjøretøy? I lys av de senere års terrorangrep er dette noe som blir stadig mer aktuelt å ta hensyn til. Våren 2018 initierte Triona et mastergradsarbeid sammen med Mittuniversitetet i Sverige hvor det er blitt undersøkt hvordan bedrifter, kommuner og myndigheter i dag løser disse problemene.Hvor mye de vet om blockchain og geofence, og om det er behov for å styrke beskyttelsen ved å implementere systemer som kombinerer blockchain og geofence til det vi kaller GeoBlockchain.

03.08.2018

Ny versjon av TNE

Nå lanserer vi TNE versjon 3.3. Den inneholder i hovedsak ny eller forbedret funksjonalitet som gjør det lettere å levere data fra TNE, inkludert en ny modul kalt TNE Replication. Modulen gjør det mulig å lage en oppdatert (replikert) kopi av en TNE-database. Kopien kan være hele, en delmengde, en forenkling eller en foredling av data som ligger i TNE-databasen. Et mulig bruksområde er f. eks. ved presentasjon av et transportnettverk via en webbasert karttjeneste (WMS) eller et datauttak som brukes til å lage  rapporter og statistikk.

25.06.2018

Ny versjon av TRE

En ny hovedversjon av Transport Routing Engine, TRE er klar. Denne versjonen inkluderer funksjonalitet for å benytte høydedata fra eksterne kilder (høydegrid) på vegdata som mangler høyde, ruting på utvidede nettverk, samt muligheten til å beregne over flere datakilder som automatisk syes sammen over grensene. Det gir enn bedre forhold for å finne de beste rutene for tunge og lange Kjøretøy for grenseoverskridende transporter.

21.06.2018

Smarte skilt til pilotprosjektet Borealis

Triona skal sammen med Euroskilt levre smarte skilt til pilotprosjektet Borealis hvor Statens Vegvesen er kunden. Dette er et forsknings- og utviklingsprosjekt som gjennomføres på den 40 kilometer lange vegen langs E8 i Skibotndalen.

11.06.2018

Ny versjon av TRACS Flow

En ny versjon av TRACS Flow ble lansert i mai. Neste versjon vil komme i november 2018.

04.06.2018

Arctic asfalt velger TRACS Flow

Som en del av strategien med å digitalisere ordreprosessen har Arctic asfalt nå valgt TRACS Flow som ordrehåndteringssystem. Ved å benytte TRACS Flow skal prosessen og informasjonsflyten mellom kontor og utførende team forenkles og strømlinjeformes.

28.05.2018

Portal forenkler jernbanetransporten

EU ønsker, ut ifra et miljøperspektiv, å stimulere jernbanetrafikken og å gi jernbaneoperatørene mulighet til å gi pålitelig informasjon om sine tjenester. Mangelen på tilgjengelig informasjon om f.eks. terminaler, industrispor, stasjoner osv. kompliserer i dag planleggingsprosessene for jernbanetjenestene.

21.05.2018

Statens Vegvesen oppgraderer til TNE 3

Triona har inngått en avtale med Statens Vegvesen om oppgradering av TNE til versjon 3

13.05.2018

Trasé i drift hos Bane NOR

Ved slutten av 2016 inngikk Triona en avtale med Bane NOR om levering av et system for tilgjengeliggjøring av strekningsinformasjon. Første versjon av systemet er nå godkjent av kunden og systemet er satt i produksjon.

04.05.2018

Alltransport velger Trionas avstandstjeneste

Alltransport benytter nå avstandsinformasjonen fra Trionas avstandstjeneste når oppdrag håndteres i transportsystemet TRACS Flow. Avstandsinformasjonen danner grunnlaget for prissettingen og bidrar i valget av transportveg.

16.04.2018

Nye kunder på TRA – Arbeidsvarsling-Loggbok

Trionas produkt TRA - Triona Roadwork Assistant (Arbeidsvarsling-Loggbok) - brukes av stadig flere aktører som jobber med trafikkdirigering og arbeidsvarsling. De sist tilkommende kundene er bla. Mesta, BMO Elektro, Securitas, Nokas, Ramudden, Relacom, Veidekke og  BetonmastHæhre.

12.04.2018

TRE i Nederland og Luxembourg

Trionas produkt Transport Routing Engine (TRE) brukes av stadig flere aktører som tilbyr reiseplanlegging. De sist tilkommende kundene er fra Nederland og Luxembourg der TRE levereres sammen med HaCons produkt Hafas.

03.04.2018

Ernsts Express tar i bruk TRACS Flow

Ernsts Express har valgt TRACS Flow for digitalisering av selskapet.

27.03.2018

Milepæl nådd hos Trafikverket

I desember 2017 ble systemleveransen godkjent i Transportstyrelsens prosjekt ANDA, som omfatter implementering av en ny IT-løsning for håndtering av anleggsdata for veg- og jernbanenettverk i Sverige. Godkjenning betyr at en viktig milepæl er oppnådd.

19.02.2018

Norrlands Trä først i Sverige med TimberPro

TimberPro installeres nå på Norrlands Trä som dermed blir den første svenske treindustrien som tar i bruk dette moderne ERP-systemet som er bygd spesielt for treindustrien. 

12.02.2018

Ny release av Transport Routing Engine

I januar slapp vi en ny release av Transport Routing Engine, TRE. Den nye versjonen inkluderer ytelsesforbedringer samt masse ny funksjonalitet.

05.02.2018

Triona kjøper Safe Control Infra AS

Triona kjøper Safe Control Infra AS og de tilhørende produktene SINUS infra og Vegbilder. Dette er produkter som i dag benyttes til registrering og vedlikehold av infrastrukturrelaterte data. Som en del av overtakelsen inngår også en driftsavdeling som er ansvarlig for innsamling og bearbeiding av vegbilder. Oppkjøpet er i tråd med Triona sin strategi om å tilby innovative IT-løsninger tilknyttet logistikk- og infrastrukturrelatert virksomhet.

31.01.2018

OpenTNF seminar

Den 2. mai 2018 innbyr vi til et seminar der vi diskuterer den videre utviklingen av OpenTNF.

30.01.2018

SDC oppgraderer til TNE 3

SDC har signert en avtale med Triona om oppgradering til TNE 3. Oppgradering skjer stegvis i løpet av 2018 og vil føre til kortere ledetider, reduserte kostnader og økt kvalitet i arbeidet med produksjon av datasettene som blant annet ligger til grunn for SDCs tjeneste «Krönt vägval».

29.01.2018

Ny mobilapp – pilot for spesialtransport hos Trafikverket

Triona har levert en pilotløsning i form av en app for spesialtransporter til Trafikverket i Finland (FTA). Mobilappen, som er rettet mot entreprenører som er involvert i transport av store laster, gir sjåførene mulighet til å rapportere fremdrift og status for transporten fortløpende. Den mobile appen gjør det mulig for personell på trafikksentralene å overvåke spesialtransportene i sanntid.

20.12.2017

God Jul og Godt Nytt År

Vi vil ønske alle en god jul og et godt nytt år!

18.12.2017

Triona leverer et nytt system for skiltstyring

Triona lanserer sammen med Euroskilt et nytt og fleksibelt system for skiltstyring. Systemet støtter både lokal styring og fjernstyring fra vegtrafikksentralene hos Statens Vegvesen.

14.12.2017

Vellykkede Triona Days

I begynnelsen av uken ble Triona Days gjennomført med rundt 50 deltakere fra ulike organisasjoner i Norge og Sverige. Triona Days ble vellykket! Den konklusjonen kan vi trekke etter å ha gjennomgått evalueringen som deltakerne gjorde.

01.12.2017

Ny versjon av Arbeidsvarsling-Loggbok

En ny versjon av vårt system for elektronisk loggbok er nå ute. Den store nyheten er at Vegfoto nå er integrert i systemet.

20.11.2017

Samarbeidsavtale med PiiMega Oy

Triona har inngått et samarbeid med det finske produktselskapet PiiMega Oy. Triona vil være PiiMegas partner i det svenske og norske markedet, selge, supportere og tilpasse primært PiiMegas forretningssystem for sagbruk og treforedling som heter Piimega® TimberPro. PiiMega vil være Trionas partner for Trionas skytjeneste "Lasset" innen treindustrisegmentet i Finland.

13.11.2017

Ny versjon av TRACS Flow

En ny versjon av TRACS Flow ble lansert i oktober. Nesta versjon planlegges til mai 2018.

10.11.2017

Bærekraftig logistikk - Triona og Scanlog innleder samarbeid

Scandinavian Logistics Partners (Scanlog), et uavhengig svensk logistikkselskap, og Triona har inngått samarbeidsavtale med sikte på å utvikle nye IT-baserte tjenester innen logistikk og transport.

06.11.2017

Fornøyde kunder

I Trionas kundundersøkelse når vi en ”Fornøyd kunde indeks” på 82, noe vi ser som en veldig positiv annerkjennelse fra våre kunder.

01.11.2017

Programkodebibliotek for OpenTNF er publisert

Triona har nå gitt ut et programkodebibliotek for OpenTNF som åpen kildekode. Dette biblioteket er en referanseimplementasjon for OpenTNF-standarden, utviklet i samarbeid med Trafikverket, Statens vegvesen og Trimble.

30.10.2017

Ny versjon av TNE

Nå lanserer Triona TNE versjon 3.2. Først til å innføre denne versjonen blir Bane NOR, som for tiden jobber med en ny og moderne plattform for håndtering av trafikkrelatert baneinformasjon.

20.10.2017

SDCs nye ”Krønt vegvalg”

Triona har fått oppdraget med å utvikle en ny versjon av webapplikasjonen "Krønt vegvalg". I applikasjonen kan du manuelt utføre avstandsberegninger og vise rutevalg i kartet. Det er også mulig å se på vegens egenskaper som hastighets- og aksellastbegrensninger. Og man kan rapportere inn feil om man finner feil i f.eks. avstandsberegning eller vegbeskrivelsen.

12.10.2017

Ny CFO

Sofia Hedberg har nå startet sitt arbeid som finansdirektør (CFO) i Triona. 

06.10.2017

Lasset for maskintransport

Swecon, en landsomfattende forhandler av Volvos anleggsmaskiner, har valgt å ta i bruk Lasset for å effektivisere sin transportadministrasjon.

02.10.2017

Vi ønsker Landstinget Västernorrland velkommen til Triona

Landstinget Västernorrland (LVN) har inngått en ny rammeavtale med Triona angående Oppdragskonsulenter IKT.

11.09.2017

Ny kunde - Jernbanedirektoratet

Triona har signert en avtale med Jernbanedirektoratet om leveranse av konsulentbistand. Avtalen er en rammeavtale over 2+1+1 år.

28.08.2017

Flere rammeavtaler med Trafikverket

Gjennom nye rammeavtaler har Triona de siste månedene styrket mulighetene til å levere konsulenttjenester med virksomhets- og IT-kompetanse til Trafikverket.

21.08.2017

Ny versjon av TNE

I vår ble versjon 3.1 av TNE sluppet som bla. har en ny modul som kalles TNE Studio. TNE Studio er et webbasert verktøy som muliggjør håndtering av bakgrunnsjobber som kjøres og kan skjemalegges i serverplattformen. Nytt i TNE 3.1 er også økt kompabilitet med databasehåndtereren Oracle.

14.08.2017

Triona Routing Engine hos Samtrafiken

I Samtrafikens reiseplanlegger Resrobot brukes Trionas rutingprodukt TRE, Triona Routing Engine.

07.08.2017

Ny versjon av Trionas Avstandstjeneste

Nå er ny versjon av Trionas Avstandstjeneste tilgjengelig der vi foruten noen feilrettinger også har lagt med endel interessante nyheter.

26.06.2017

Avtale med Stockholm by

Miljøforvaltningen i Stockholm by har inngått avtale med Triona om et oppdrag for å tilpasse en webportal. Vi er veldig godt fornøyd med igjen å ha fått tillit til å arbeide sammen med Miljøforvaltningen, spesielt gjennom en oppgave med høye krav på ekspertkompetense innenfor blant annet GIS.

19.06.2017

Ny versjon av TRACS Flow er klar

TRACS Flow videreutvikles kontinuerlig, og i april ble en ny versjon lansert. Neste versjon planlegges til oktober 2017. 

14.06.2017

Leveranse av TNE til Kystverket gjennomført

I løpet av vinteren har Triona gjennomført leveranse av TNE til Kystverket og systemet är nå i drift. Framover vil fokuset bli på registrering, import og validering av farledsdata.

30.05.2017

Azure løfter Triona

Den 1. juni ønsker vi ti nye medarbeidere velkommen til Trionakonsernet i samband med at Triona overtar virksomheten i avdelingene R&D og QA fra LiveArena TV AB. 

29.05.2017

Triona etablerer seg i Finland

I mai etablerte Triona virksomhet i Finland. Kontoret er i Espoo som ligger i utkanten av Helsingfors.

03.05.2017

Triona AS har inngått avtale med Euroskilt

Triona AS skal sammen med Euroskilt utvikle et system for skiltstyring gjennom standard protokoller.

17.04.2017

Logistikksystem ved gruvene i Kiruna satt i produksjon

På slutten av fjoråret ble Triona valgt som leverandør til BDX i deres nye oppdrag for LKAB som omfattar maskin- og transporttjenester over jorden i Kiruna. Den nye løsningen ble satt i drift første nyttårsdag.

10.04.2017

Setra med i Lasset

Setra starter et pilotprosjekt for å vurdere Lasset. I perioden april-september 2017 skal Setra bruke Lasset til å bestille alle transporter til fem utvalgte land.

03.04.2017

Ny versjon av Triona Vegviseren tilgjengelig

Triona Vegviseren er beregnet for alle som jobber ute på vegen. Vegviseren viser deg fortløpende posisjon i form av vegreferanse, vegnavn og koordinater, samt at den lar deg ta bilder som stemples med posisjon i form av koordinater, vegnavn og vegreferanse.

01.04.2017

OpenTNF 1.0 publisert

Triona har nå publisert versjon 1.0 av spesifikasjonen for OpenTNF på www.opentnf.org. OpenTNF er en åpen standard for fleksibel og effektiv utveksling av data for transportnettverk tatt fram i samarbeid med Trafikverket, Statens vegvesen og Trimble.

27.03.2017

Rammeavtale med Statnett

Triona AS har sum underleverandør til UBConnect inngått rammeavtale med Statnett.

22.03.2017

Rammeavtale med Stockholms läns landsting (SLL)

Stockholms läns landsting (SLL) har tegnet en ny rammeavtale med Triona angående Oppdragskonsulenter IT.

20.03.2017

Triona AS vinner kontrakt for vedlikehold av MOTIV systemet

Triona AS med Trimble Solutions Sandvika og ViaNova konstellasjonen som underleverandør vinner kontrakt for vedlikehold av system for beregning av midler til drift og vedlikehold av veger, tuneller og bruer (MOTIV).

16.03.2017

Proof of concept – livssyklushåndtering av data

Triona har inngått avtale om å delta i prosjektet ”Verifisering IFC Alignment & InfraGML”. Prosjektet inngår som en del av prosjektet IFC Infrastructure Alignment Deployment som drives innenfor rammen av BuildingSMART International. Prosjektet inngår også i programmet Smart Built Environment.

13.03.2017

Alltransport velger TRACS Flow

Alltransport har anskaffet et nytt virksomhets-/ordresystem til Alltransportkonsernet. De valgte TRACS Flow fra Triona.

07.03.2017

Ny lokal i Oslo

Triona flytter til nye lokaler i Oslo.

01.03.2017

Rammeavtale med Trafikverket

Trafikverket har inngått ny rammeavtale med Triona på konsulettjenester rundt veg- og jernbanedata samt geografisk informasjon.

27.02.2017

Mer effektiv kodegenerering hos ABB

I starten på 2015 fikk Triona oppdrag fra ABB Power System.

30.01.2017

Lasset, nå også i Kina

SCA Timber China har startet å bruke Lasset for å kjøpe inn og bestille containertransporter fra Sverige til Kina.

24.01.2017

Navigasjonsapp til Keolis

Keolis har valgt Triona som leverandør av en navigasjonsapp som skal benyttes for å støtte linjeopplæringen av sjåførene. Gjennom navigasjonsappen som installeres på en mobil enhet i bussene vil sjåførne få oversikt over og informasjon om de turene som skal kjøres. Navigationsappen vil være basert på et kjøretøy tilpasset androidplattform, utviklet av selskapet Fleetech som er deleid av Triona.

16.01.2017

God Jul og Godt Nytt År

Vi vil ønske alle en god jul og et godt nytt år!

22.12.2016

Transportdataplattform til Clas Ohlson

Clas Ohlson har inngått en avtale med Triona om utvikling av en ny transportdataplattform.

19.12.2016

Rammeavtale med Statens Vegvesen

Triona AS har inngått rammeavtale med Statens Vegvesen innen fagområdet Geomatikk (GIS og Geodata). 

16.12.2016

TNE og ny Web løsning til Jernbaneverket

Triona har sammen med Trimble vunnet konkurransen om å levere et system for håndtering av trafikkrelatert strekningsinformasjon for Jernbaneverket. Dette systemet omfatter leveranser av produkterna TNE, Trimble Novapoint og en ny Web-løsning.

12.12.2016

Forvaltningsavtale med Esso i Norge

I oktober tok Triona over ansvaret for forvaltningen av systemet CapTank for ytterligere en kunde, Esso Energi i Norge.

06.12.2016

Rammeavtale med Statens Vegvesen

Triona AS har som underleverandør til Sopra Steria inngått rammeavtale med Statens Vegvesen innen kompetanse- og leveranseoppdrag. 

05.12.2016

Transporter via jernbane i Lasset

Anskaffelse og bestilling av jernbanetransporter kan nå gjøres med Lasset.

22.11.2016

Nytt logistikksystem for BDX’s oppdrag hos LKAB

LKAB har inngått kontrakt med BDX angående maskin- og transporttjenester over jord i Kiruna. Oppdraget stiller nye krav på virksomhetssystem og rapportering/oppfølging. For å møte disse kravene har BDX valgt å utvide samarbeidet med Triona.

07.11.2016

Ny versjon av TRACS Flow er klar

TRACS Flow videreutvikles kontinuerlig, og forrige uke ble en ny versjon lansert. Neste versjon planlegges til april 2017.

24.10.2016

Triona tester ut ITS stasjon

Den 23. september gjennomførte Triona med samarbeidspartnere (Visiontech og Aventi) en fullskala systemtest av en egenutviklet ITS stasjon på Grillstadtunellen. Senere i høst planlegges tilsvarende tester på Væretunnelen og teststrekningen på E39 Øysand.

17.10.2016

Triona skal levere TNE 3.0 til Kystverket

Triona har vunnet konkurransen om å levere et system for vedlikehold og presentasjon av farledsdata for Kystverket.

10.10.2016

Triona støtter kampen mot kreft

Triona støtter kampen mot kreft ved å delta i Rosa sløyfe-kampanjen mot brystkreft og Movember-kampanjen for menns helse.

07.10.2016

TNE versjon 3.0 er klar

Triona har i lengre tid jobbet med å utvikle en ny generasjon av plattformen TNE. Den 28. september ble endelig versjon 3.0 av TNE lansert offisielt.

03.10.2016

Vi hjelper Trafikverket med utviklingen av jernbaneområdet

Triona fortsetter å bidra med seniorkonsulenter til utredninger og prosjekt i ulike former for virksomhetsutvikling innen bla. jernbaneområdet. Det nyeste oppdraget Triona har fått av Trafikverket handler blant annet om å etablere et målbilde for framtidens overvåking av anlegg, samt å fortsette arbeidet rundt anleggenes livssykluskostnader. Vi er med og skaper framtidens smarte transportinfrastruktur.

20.09.2016

Avviksrapportering og oppfølging av togtrafikken

Triona har utviklet et avviksrapporterings- og oppfølgingssystem kalt RUFS

12.09.2016

Clas Ohlson tegner avtale med Triona

Clas Ohlson har tegnet en rammeavtale med Triona på tjeneste- og oppdragsleveranser.

05.09.2016

Triona skriver forvaltningsavtale med OKQ8 og Hoyer

1. juli tok Triona formelt over ansvaret for den videre forvaltningen av CapTank, en mobil ordreapplikasjon for tankbildistribusjon.

29.08.2016

Forvaltningsavtale med Bergvik skog

Triona har inngått forvaltningsavtale på systemet SPIRA.

22.08.2016

Smart innmelding av skader med hjelp av ny tjeneste fra Triona

Til Länsförsäkringens nye tjeneste for Skadeinnmelding på internett benyttes posisjonstjenester utviklet av Triona.

15.08.2016

Lantmäteriet velger på nytt Triona som leverandør

Lantmäteriet (Kartverket i Sverige) har gjennomført en anbudskonkurranse rundt systemforvaltning for systemet som kalles ”Metadataverktøyet”. Systemet brukes til å håndtere metadata innen oppdrag for andre myndigheter. Triona fikk fornyet tillit som leverandør.

08.08.2016

SCA innfører Lasset i Frankrike

SCA Timber France starter å bruke Lasset for alle sine transporter fra sitt lager i Rochefort i Frankrike

04.07.2016

App gjør det enklere for besøkende på din konferense

Er det stressende å holde orden på alt når du er på konferanse? Tilby dine konferensebesøkende en app som hjelper dem til å holde orden på program og tider, samt informasjon om forelesningene og foreleserne.

21.06.2016

Gävle kommune navigerer med data fra TNE

Gävle kommune har satt i drift sin nye produksjonslinje for navigasjonstjenester basert på Trionas produkt TNE og en komponent som gjør TNE til et navigerbart datasett.

07.06.2016

Statens vegvesen valgte TNE Rosatte Service

Ved inngangen av året satte Statens Vegvesen tjenesten «TNE Rosatte Service» i produksjon

30.05.2016

100 000 lass booket med Lasset

I midten av april ble lass nr 100 000 booket i Lasset av Reaxcer. Transportbestillingen ble gjort av Gällö Timber.

19.05.2016

Holmen Skog velger TRACS Rundvirke

Holmen Skog Region Nord har valgt å ta i bruk TRACS Rundvirke for å få en bedre oversikt over volum ved veg og levert volum til industrien

16.05.2016

Webinar for TNE 3.0

Den 31. mai og 2. juni arrangerer vi webinar for våre TNE-kunder der vi presenterer neste generasjon av plattformen Transport Network Engine (TNE).

13.05.2016

Ny arkitektur på system for online-bookingløsninger

Wakanow er et av Afrikas største reisebyråer og er i stor vekst, de tar nå frem et nytt og fremtidsrettet system for å håndtere online-bookingløsninger.

12.05.2016

Trafikkdirigering AS – første kunde på Arbeidsvarsling-Loggbok

Trafikkdirigering AS ble første kunde på Triona sitt nye system for Arbeidsvarsling-Loggbok, og flere selskaper er på gang. Alle Trafikkdirigering AS sine arbeidslag bruker nå den nye elektroniske loggboka.

02.05.2016

Inlandsfrakt velger TRACS Rundvirke

Inlandsfrakt bytter transportledningssystem til TRACS Rundvirke for å gjøre det enklere for både transportlederne og sjåførene med et tydelig kartbasert grensesnitt og umiddelbar oppdatering av volumer i alle ledd.

27.04.2016

SL velger Triona Routing Engine - TRE

SL sin multimodale reiseplanlegger for Stockholmsområdet bytter nå komponent for ruting av syklende og gående. Fra nå av kommer Triona Routing Engine (TRE) til å bli benyttet.

15.04.2016

Rammeavtale med Trafikverket for trafikkinformasjon

Triona har fått rammeavtale med Trafikverket for konsulenttjenester innen trafikkinformasjon. Triona styrker dermed sin posisjon som leverandør til Trafikverkets virksomhet.

24.03.2016

Kantega, Triona og Vianova Systems vant ny NVDB-kontrakt!

Statens Vegvesen har tildelt Kantega, Triona og Trimble-selskapet Vianova Systems kontrakten med å forvalte og videreutvikle Nasjonal vegdatabank (NVDB), en offentlig forvaltningsdatabase for landets vegnett.

29.02.2016

Gullpartner til Microsoft

Triona fornyer sitt gullpartnerskap med Microsoft.

22.02.2016

Ny Medarbeider

Vi ønsker Tommy Skara velkommen til Triona!

22.02.2016

Triona optimaliserer transportflyten i skogen

SCA, Sveaskog og Södra har valgt Triona til å utvikle og drifte en felles tjeneste for transportoptimalisering.

15.02.2016

Triona - LiveArenas utviklingspartner

Triona utvikler LiveArenas Playsite!

09.02.2016

Ny Medarbeider

Vi ønsker Marius Skalstad velkommen til Triona!

18.01.2016

Proof of concept rundt BIM

Triona og Vianova har sammen utviklet en løsning som gjør at prosjekteringsdata kan nyttiggjøres i andre systemer og faser i et anleggs livssyklus.

15.01.2016

SpeedMap – Fornyet tillit fra Vejdirektoratet i Danmark

Triona har vunnet et anbud hos Vejdirektoratet i Danmark om fortsatt vedlikehold og drift av SpeedMap. SpeedMap er Vejdirektoratets løsning for håndtering og visualisering av trafikkinformasjon på det danske vegnettet.

14.12.2015

Trafikkverket velger Transport Network Engine (TNE)

Innledning: Acando har blitt tildelt avtale med Trafikverket i Sverige for implementering av en ny IT-løsning for håndtering av datagrunnlag for veg- og jernbanenettet i Sverige. Triona vil som underleverandør få ansvaret for å levere den delen av løsningen som håndtere trafikknettverket. Løsningen vil realiseres gjennom produktet Transport Network Engine (TNE) og Novapoint DCM. Novapoint er Vianovas klient for ajourhold av trafikknettverket.

04.12.2015

Learning Fleet – Triona optimerer kjøretøytransporter

Triona har utviklet funksjoner for gjenbruk av data fra kjøretøy for å effektivisere transporter. Ved å samle inn data fra kjøretøyflåter kan andre kjøretøys kjøremønster og ruter optimeres.

30.11.2015

Økt effektivitet med TNE 3.0

Midt i november ble for første gang et nytt datasett for ruteberegning produsert ved hjelp av versjon 3.0 av Trionas produkt Transport Network engine (TNE).

23.11.2015

TRACS Rundvirke gir Norrskog overblikk

Norrskog kommer i framtiden til å se sitt tømmervirke på veg fra skog til industri. Med TRACS Rundvirke kan de via kart få en kjapp oversikt over hvor deres skogs- og veglager finnes. Og hvor mye som står igjen å levere til deres ulike kunder i industrien.

09.11.2015

Rune Dragsnes tar over som daglig leder i Triona AS

Rune Dragsnes tar over som daglig leder i Triona AS etter Espen Moseng som flytter fra Trondheim og derfor slutter i Triona.

02.11.2015

Snart kan tunnelen snakke med bilen din

Triona deltar i utviklingen av ITS-stasjoner for Statens vegvesen

29.10.2015

Omlastningspunkter for jernbanetransporter

Triona deltar i EU-studien ”User-Friendly access to information on last-mile infrastructure for rail freight”

19.10.2015

Triona støtter kampen mot kreft

Triona støtter kampen mot kreft ved å delta i Rosa sløyfe-kampanjen mot brystkreft og Movember-kampanjen for menns helse.

19.10.2015

Statens vegvesen får de beste rutene

Statens Vegvesen bruker Trionas produkt Transport Routing Engine - TRE – for ruteplanlegging for bil, tungtrafikk, sykkel og gående.

25.09.2015

NCC tar i bruk TRACS Flow

I juni tok NCC Roads sitt virksomhetsområde "Ballast" i bruk Trionas ordresystem TRACS Flow.

10.08.2015

Ny Medarbeider

Vi ønsker Borger Storholt velkommen til Triona!

01.08.2015

Ny Medarbeider

Vi ønsker Johan Hedlund velkommen til Triona!

01.08.2015

Tromsø kommune velger Triona

Tromsø kommune velger Triona som sin partner for innføring av NVDB

29.06.2015

Lasset vokser videre

I løpet av våren har bla. Moelven Dalaträ, Norrskog, Bergs Timber og Valbo Trä knyttet seg til Lasset

15.06.2015

Gullpartner med Microsoft

Triona fornyer og utvider sitt gullpartnerskap med Microsoft.

10.06.2015

Nytt oppdrag fra ABB Power System

Triona har fått et nytt oppdrag fra ABB Power System.

01.06.2015

Kystverket velger Triona

Kystverket har inngått avtale med Triona om modellering av sine farleder.

31.05.2015

Nytt virksomhetssystem til Bergvik Skog

Triona har fått oppdraget med å utvikle et nytt IT-system til Bergvik Skog Plantor AB.

25.05.2015

Kartbasert trafikkinformasjon for Statens vegvesen

Triona har sammen med Acando inngått rammeavtale med Statens vegvesen.

18.05.2015

Rammeavtale med Lantmäteriet

Triona tegnet i starten av året rammeavtale med Lantmäteriet angående GIS og geodata.

11.05.2015

Statens vegvesen velger Trionas apper

Statens vegvesen har inngått avtale med Triona om bruk av appene Vegviseren/Vegfoto.

04.05.2015

Nytt oppdrag for Stockholm by

Triona har sammen med WSP i innledningen av året vunnet et oppdrag rundt lagringsmiljø og informasjonshåndtering av gatebilder.

29.04.2015

Velkommen til Transportinfrastrukturdagene hos Triona 26. og 27. februar 2015!

Tema for seminaret er "Mer veg og jernbane for pengene med effektiv dataflyt". Program finner dere i lenken til høyre.

04.03.2015

VM-Festen med Triona

Etter et nesten tre år langt engasjement for Triona er nå Ski-VM over. Vi kan sammenfatte Trionas deltagelse og vår leveranse av bla. appen ”Falun2015 Live Results” som en stor suksess.

02.03.2015

Trionas Ski-VM app er tilgjengelig for nedlasting

Nå kan den offisielle Ski-VM app'en "Falun2015 Live Results" lastes ned fra App Store for iOS og Google play for Android. Den kan også nås fra en mobil web-side med akkurat samme funksjonalitet.

09.02.2015

TNE Nxt testes av kunder

I slutten av desember ble første versjon av neste generasjon plattform for håndtering av transportnett levert til Skogens datasentral (SDC) for test.

08.01.2015

Skogdatas nye GIS-partner

Skogdata har inngått avtale med Triona om levering av vegdata, avstand- og ruteberegning samt applikasjon- og serverdrift innen GIS-området.

07.01.2015

Ny Medarbeider

Vi ønsker Jon Arvid Børretzen velkommen til Triona!

01.01.2015

Triona lager APP til Ski-VM i Falun

Publikum ved Ski-VM i Falun i 2015 vil få en helt ny opplevelse. Det er VM-organisasjonens visjon, og den skal virkeliggjøres med hjelp av teknologi.

05.12.2014

Triona støtter kampen mot kreft

Triona støtter kampen mot kreft ved å delta i Rosa sløyfe-kampanjen mot brystkreft og Movember-kampanjen for menns helse.

04.10.2014

Triona og Vianova overtar MIPSS fra Mesta

Triona og Vianova kjøper Mestas produksjonsstyringssystem MIPSS. Partene inngår samtidig et strategisk samarbeid med Mesta. Avtalen omfatter også kommersialisering av MIPSS - både for det norske og utenlandske markedet.

08.09.2014

Ny leder for Triona i Norge

Espen Moseng tar rollen som Daglig leder i Triona AS.

12.08.2014

Mantum velger TRACS

Mantum har valgt Triona sitt nye transportledelsessystem TRACS Flow som erstatning for sitt nåværende transportledelsessystem CockPit. Innføringen starter med mobilløsningen, og så tas resten stegvis i løpet av 2014.

23.05.2014

Vegviseren og Vegfoto er nå på App Store og Google Play

Triona har hatt stor suksess med APP'ene Vegviseren og Vegfoto, som begge er tilgjengelige både på Android- og iOS-plattformen. Vegviseren og Vegfoto brukes av alle som er ute på vegen, enten det er Statens vegvesen eller entreprenørene.

04.05.2014

Nyhetsarkiv

Under kan du filtrere blant våre nyheter.