Nyhetsarkiv

Beregningstjeneste for Hogstdata klar i pilotdrift

23.11.2020

I vår kunngjorde vi at Triona vil levere en beregningstjeneste for hogstdata til finske Metsäkeskus (Skogsentralen). Nå er beregningstjenesten ferdig og klar til å motta hogstinformasjon fra skogselskapene.

Posisjonsdata, utførte arbeidsordrer osv. sendes fra avvirkningen til den skybaserte tjenesten for videre behandling i en beregningstjeneste der resultatene lagres i et datalager. Dette lageret gjør det mulig å oppdatere informasjonen om skogsaktiviteten i Metsäkeskus informasjonssystem. Målet er å kunne behandle hogstdata så effektivt som mulig, til tross for at store mengder data iblant mottas samtidig i beregningstjenesten.

Metsäkeskus mål er å gjøre omfattende bruk av data generert fra tjenesten til å vedlikeholde den nasjonale skogdatabasen. Tjenesten gjør det mulig for hele den finske skogsindustrien å delta i oppdateringen av felles data om skogen.

"Tilpasningen av de komplekse algoritmene som ble utviklet for hogstberegningstjenesten til en fungerende informasjonstjeneste er en stor suksess", sier Heikki Eronen, applikasjonsansvarlig hos Metsäkeskus.

Metsäkeskus har laget sin egen smidige utviklingsmodell, SMK-SAFe (som er en versjon av SAFe®-rammeverket), for applikasjons- og tjenesteutvikling. SMK-SAFe er skreddersydd for Metsäkeskus. Beregningstjenesten for hogstdata ble utviklet i tett samarbeid mellom Triona og Metsäkeskus med støtte fra denne modellen, og resultatene ble levert i henhold til avtalt tidsplan.

"We are very satisfied with the quality of the delivery", sier Tapani Hämäläinen, direktør for utvikling i Metsäkeskus.

IT-løsningen er utviklet av Triona og er en moderne skybasert tjeneste som er skalerbar ift. tjenestens belastning. Data mottas i et standardisert format basert på Finlands skoginformasjonsstandard. Standarden, som Metsäkeskus er ansvarlig for, er delvis basert på StanForD2010. Metsäkeskus ønsket spesifikt en skybasert tjeneste med tanke på behovet for skalerbarhet. Tjenesten skal nå testes ut med skogselskaper og parallelt utvikles videre.