Nyhetsarkiv

Nye versjoner av TRACS Flow

15.03.2022

Høsten 2021 ble to nye versjoner av TRACS Flow lansert. De neste versjonene er planlagt i mai og november 2022.

I de nye versjonene har vi lagt til funksjonalitet som kommer flere ulike interessenter til gode som f.eks. transportledere, transportører og leverandører, i både mobilløsningen, kontor- og webklienten. Av nyhetene kan spesielt nevnes:

  • En ny tilleggsmodul (Anleggsregister) som støtter gjentakende besøk og arbeid på faste anlegg som f.eks. kummer. Integreringen av et anleggsregister for ordreplanlegging og utførelse i mobilklienten gir mulighet til å planlegge og gjennomføre oppgaver rundt f.eks. slamhåndtering.
  • En ny tilleggsmodul (Rute) som gir vesentlig bedre støtte for logistikkoperasjoner, f.eks. planlegging og lasting av kjøretøy som har flere stopp i løpet av en rute. I senere utgivelser planlegger vi å fullt ut integrere eksisterende funksjonalitet innen kolli, rutevalg, stoppoptimalisering og varslinger med tillegget Rute. Det vil resultere i avansert støtte for distribusjon og transportlogistikk med bl.a. «last mile»-varsel.
  • Mulighet for leverandører til selv å legge til nye sjåfører, oppdatere fakta om eksisterende sjåfører og legge til/fjerne utstyr på egne ressurser.

Videre er en rekke funksjoner forbedret, som mer dynamisk håndtering og fargesetting av ressursstatus, tydeligere varslingsmeldinger i appen og muligheten til å se «Neste ordre» i ressurslisten.