Virksomhet

Kraft & Energi

Dagens fokus på miljø- og bærekraftspørsmål driver kraft- og energibransjen med tanke på utvikling av innovative forretningsprosesser og fleksible teknologiløsninger Effektive drifts- og vedlikeholdsprosesser med god teknologistøtte er direkte avgjørende for å minimere forstyrrelser i kraftnettet og maksimere den økonomiske avkastningen på anleggsmidlene.

Triona har omfattende erfaring innen kraft- og energirelaterte teknologiløsninger innen områder som HVDC, sanntidssystemer, styrings- og kontrollsystemer og nettopologi. Vi har jobbet i mange år med virksomheter som håndterer drift og vedlikehold samt anleggets livssyklusstyring.

Vi har i lang tid utviklet systemer for bedrifter innen kraft og energi og tilbyr også produkter innen området. Disse er bygget for enkelt å kunne integreres med andre systemer og enkelt tilpasses kundenes prosesser og prosjektkonsepter.

Flertallet av Trionas kunder jobber med mange ulike oppdrag parallelt. Med våre produkter og løsninger kan bedrifter effektivt planlegge og styre arbeidet sitt, uansett om det gjelder kontinuerlig drift eller prosjektbaserte oppdrag. Arbeidet kan gjøres både fra kontoret og ute i felt. Bedrifter kan også utvikle sin virksomhet gjennom strategisk og taktisk planlegging og bedre oppfølging, alt basert på velfungerende informasjonshåndtering i Trionas løsninger.

Noen av våre kunder i denne bransjen er Enersense, Hitachi Energy, Kraftringen, Nacka Energi, Statnet, Skellefteå Kraft, Telge Nät og Tekniska Verken.

Relaterte produkter

Nedenfor finner du produktene vi tilbyr relatert til området kraft & energi.

Sigmund hjelper deg

For mer informasjon om hva vi gjør innen området kraft & energi, spør Sigmund.

Sigmund Fredriksen +47 918 66 301
Send Mail