Nyhetsarkiv

Ny versjon av Arbeidsvarsling-Loggbok

20.11.2017

En ny versjon av vårt system for elektronisk loggbok er nå ute. Den store nyheten er at Vegfoto nå er integrert i systemet.

Triona Arbeidsvarsling-Loggbok er beregnet for alle som jobber med arbeidsvarsling og trafikkdirigering ute på vegen. Med Arbeidsvarsling–Loggbok er du kvitt den papirbaserte loggboka med manuell sted- og tidfesting! Nå skjer alt automatisk direkte på mobilen eller nettbrettet ute på vegen.

Den største nyheten er at Vegfoto nå er integrert i Arbeidsvarsling-Loggbok. Det gir muligheter for å ta bilder som stemples med bla. vegreferanse, tidspunkt, nøyaktighet og vegnavn. Dermed oppfyller systemet nå kravene som stilles av Statens vegvesen i de nye driftskontraktene ift. dokumentasjon også i form av bilder av skiltoppsettet. 

I tillegg til at systemet er komplettert med en god del nytt utstyr er også en ny kategori ”Hendelse” lagt inn. Det betyr at man nå kan registrere hendelser som Ulykke, Nestenulykke, Ekstern kontroll, Politi tilstede mm. direkte i appen.

Med Triona Arbeidsvarsling-Loggbok sparer man masse tid, samtidig som man har loggboka korrekt og oppdatert til enhver tid, både ute på vegen og inne på kontoret