Nyhetsarkiv

Brani Asfalt har valgt Triona som leverandør for prosjektstyring

20.02.2024

For å effektivisere sine arbeidsprosesser har Brani Asfalt gjennomført en digitaliseringsprosess, der man har sett på interne uavhengige produkter og manuelle prosesser.

Viktige mål for denne prosessen har vært å sikre god styring, kontroll, lønnsomhet og redusert miljøpåvirkning. Dette arbeidet har nå resultert i at man har valgt Triona som leverandør av C7-projects for prosjektstyring.

Brani Asfalt AS leverer asfalttjenester i hele østlandsområdet, til både private og offentlige kunder. Private næringskunder er store entreprenørbedrifter, anleggsfirmaer og utbyggere. Offentlige virksomheter som Statens vegvesen, Viken fylkeskommune og en rekke kommuner på Østlandet med kontrakter for asfaltering av fylkesveier, riksveier og plasser. Brani Asfalt har fire asfaltlag som jobber med alle typer oppdrag.

C7 Projects som verktøy for Brani Asfalt

Trionas produkt C7 Projects skal hjelpe Brani Asfalt med å få full kontroll på asfaltprosjekter. Det gjøres via verktøy som kalkyler for tilbud og anbud, rapportering i felt fra asfaltlagene, daglig oppfølging for prosjektledere og integrasjoner med økonomisystem som gir regnskapsansvarlig bedre oversikt.

C7 Projects vil erstatte en rekke regneark og systemer som Brani Asfalt har vært avhengig av frem til i dag. Til sammen gir dette Brani Asfalt god kontroll på hele asfaltprosessen fra anbud til faktura.

«Vi har valgt Trionas C7 Projects for å sikre god styring, kontroll og bedre lønnsomhet. Løsningene vil også bidra positivt i vårt arbeide for redusert klimagass utslipp.» Ole Storevik, daglig leder i Brani Asfalt AS

RuneAndOtherCEO.jpg

Signering av avtale. Rune Dragsnes (til venstre), daglig leder Triona Norge AS og Ole Storevik (til høyre), daglig leder Brani Asfalt AS.

Les mer