Nyhetsarkiv

Skogsåkarna velger TRACS Flow

07.02.2024

Skogsåkarna, en aktør i skogtransportsektoren med fokus på både flis, biobrensel og rundvirketransporter, har nylig valgt Trionas produkt TRACS Flow for å administrere, planlegge og effektivisere sine flistransporter og styring av sin rundvirkevirksomhet.

Med en sterk tilstedeværelse i skogsektoren har Skogsåkarna identifisert behovet for en fleksibel ruteplanleggingsløsning for å administrere flis- og rundvirketransportene sine på en effektiv måte, men også for å kunne håndtere de kommende Viol 3 kravene fra Biometria. Valget av Trionas TRACS Flow er et strategisk skritt for å sikre sømløs og optimalisert transportvirksomhet og effektiv administrasjon hele veien til økonomisystemet.

Triona og Skogsåkarna har jobbet sammen i mer enn 15 år og det føles veldig bra at vi nå sammen har funnet ytterligere muligheter der Triona kan hjelpe Skogsåkarna med å videreutvikle sin virksomhet.

"Med valget av TRACS Flow har Skogsåkarna skapt en god og effektiv løsning for innføringen av Viol 3, og det gir oss muligheter til å utvikle Skogsåkarna videre", sier Skogsåkarnas administrerende direktør Kjell Johansson.

Om TRACS Flow 

TRACS Flow er et system som gir støtte i virksomhetsprosesser for aktører innen transport- og entreprenørbransjen. Systemet støtter blant annet ordrestyring, planlegging, kontrakt/prishåndtering, operativ ledelse og oppfølging.

Les mer