Nyhetsarkiv

C-Load – Økt støtte for bærekraftig transport

06.04.2021

C-Load utvikles kontinuerlig, og i de to siste versjonene 1.39 (nov.20) og 1.40 (febr.21) har arbeidet fortsatt med modernisering av plattformen samtidig som kraftige verktøy for både oppfølging og kontroll av bærekraft er introdusert.

Arbeidet med å oppgradere C-Load til ny webteknologi i v. 1.40 har bestått i å løfte flere deler av anskaffelsesprosessen, hovedsakelig avtalelisten for bestillere og leverandører. I tillegg til dette har anskaffelseslisten for bestillere, som ble utgitt i ny webteknologi i v. 1.38, også fått flere nye funksjoner.

Bærekraft blir en stadig viktigere sak for hele samfunnet og ikke minst for våre kunder som bruker C-Load. Med v. 1.39 er det nå både mulighet for å følge opp utslipp fra vegtransport og en unik mulighet til å styre mot bærekraftig transport.

Miljøoppfølgingen skjer dels på lassnivå basert på beregnede avstander og maler for utslipp (kg CO2/km) pr. lastbærer, men kan også gjøres i aggregert form i rapporten "Transportavstand". Rapporten er videreutviklet ved også å vise miljøpåvirkningen pr. rute og aggregert på utvalg av ruter. Avstandene i C-Load beregnes med Trionas produkt Avstandstjenesten, som sørger for at riktige avstander blir brukt der hensyn tas også til ruting for tunge kjøretøy.

Styringen mot bærekraftig transport skjer ved å utvide C-Loads veletablerte modell for kvalitetspoeng, som har eksistert siden C-Load startet i 2012, med "bærekraftspoeng" basert på en bærekraftsundersøkelse som leverandører kan svare på som en del av C-Load-tjenesten. Denne undersøkelsen ble utviklet i samarbeid med organisasjonen Q3 og omfatter i tillegg til miljø faktorer som gjelder samfunnsansvar, trafikksikkerhet, arbeidsmiljø m.m. Resultatene av undersøkelsen gir bærekraftspoeng som deretter vektes sammen med pris, målte kvalitetsfaktorer og forretningsmessige kvalitetspoeng og gir en vektet poengsum som deretter danner grunnlaget for rangeringen foreslått av C-Load på hver enkelt rute og lastbærer. Beslutningen om hvordan de ulike kvalitetspoengene skal vektes avgjøres av hver bestiller/transportkjøper ut fra deres strategiske mål. Triona er glade for å konstatere at muligheten til å styre mot bærekraftig transport allerede i vår vil spille en viktig rolle ettersom flere kunder i C-Load allerede nå vil inkludere bærekraftsundersøkelsen i rangeringen av sine avtaleleverandørene.

I de neste utgavene av C-Load vil vi fortsette arbeidet med å modernisere tjenesten både med tanke på arkitektur og med fortsatt fornyelse av webgrensesnittet for alle aktører.