Nyhetsarkiv

Holmen trävaror innfører C-Load på flere anlegg

30.08.2021

Holmen Trävaror har brukt C-Load på sitt anlegg i Linghem i flere år. Nå har deres sagbruk i Braviken og Iggesund også besluttet å ta i bruk C-Load.

Holmen Trävaror produserer sagede og bearbeidede treprodukter til snekkeri, byggindustri og bygghandel. De tilbyr tilpassede løsninger og byggesystemer for fremtidens klimasmarte konstruksjoner i tre. Etter oppkjøpet av Martinsons kan Holmen også tilby kundetilpassede løsninger for klimasmarte og storskala trekonstruksjoner. Sagbrukene deres ligger i Linghem, Braviken, Iggesund, Kroksjön og Bygdsiljum.

Holmen har brukt C-Load i Linghem siden 2016 med gode erfaringer. Nå introduserer de C-Load på sine sagbruk i Braviken og Iggesund. Deres nordlige anlegg (tidligere Martinssons) planlegger å introdusere C-Load på et senere tidspunkt.

Ved å innføre C-Load ønsker Holmen å effektivisere arbeidet rundt transport både for innkjøp, bestilling/avrop, oppfølging og fraktfakturakontroll. Og på sikt også egenfakturering/fakturering til transportøren. Bruken av C-Load gir også Holmen forutsetninger for å etablere en enhetlig arbeidsmåte i Holmen Trävaror. C -Load gir en unik mulighet til effektivt å kombinere pris, kvalitet og bærekraft i valg og rangering av kontraktleverandører - og derved sikre at man på hver enkelt rute prioriterer de riktige kontraktleverandørene basert på en helhetsvurdering av selve anbudet og transportørens tidligere leverte kvalitet og bærekraftsprofil.

C -Load vil bli integrert med Holmens forretningssystem og SiPal-systemet, som de bruker til pakkelogistikk, som gir forutsetninger for en høy grad av automatisering gjennom hele transportprosessen - fra bestilling helt til mottak og kontroll av fakturaer etter transport.

Innføringsprosjektet pågår nå der Triona og Holmen jobber sammen og systemet er planlagt å være i full drift ved de nye anleggene i november.

Holmen bruker både veg-, jernbane- og sjøtransport, og alle transportformer støttes av C-Load. For sagbrukene i Braviken og Iggesund har de i utgangspunktet tenkt å bruke C-Load for sine internasjonale transporter på veg.

Les mer