Nyhetsarkiv

SDC oppgraderer til TNE 3

29.01.2018

SDC har signert en avtale med Triona om oppgradering til TNE 3. Oppgradering skjer stegvis i løpet av 2018 og vil føre til kortere ledetider, reduserte kostnader og økt kvalitet i arbeidet med produksjon av datasettene som blant annet ligger til grunn for SDCs tjeneste «Krönt vägval».

Den skoglige nasjonale vegdatabasen i Sverige (SNVDB) styres av SDC. Databasen er en såkalt masterdatabase hvor skogdata kombineres med data hentet fra den svenske nasjonale vegdatabasen (NVDB). NVDB håndteres av Trafikverket. SNVDB er realisert med Trionas produkt TNE som bla. gir støtte for håndtering av historiske, nåværende og framtidige veger.

Data brukes bla. i avstandsberegninger og i selskaper som håndterer anlegg, drift og vedlikehold av skogsvegnettet. Avstandsberegninger utføres med Trionas produkt TRE. Flere skogsbedrifter i Sverige bruker Trionas produkt VFS gjennom hele vegforvaltningsprosessen, fra planlegging og bygging av nye veier til vedlikehold og oppgradering av eksisterende vegnett.

Innføringen av TNE 3 gir en raskere og mer automatisert dataproduksjon. Videre kan SDC redusere antall verktøy som brukes i dagens arbeidsprosesser og få en enklere og mer effektiv drift. Ettersom TNE 3 er et nyutviklet produkt, sikres også framtiden for SNVDB.

SDC er en økonomisk forening med mer enn femti medlemmer. SDC er informasjonsnavet i svensk skogsindustri når det gjelder produksjonsinformasjon, lagerbevegelser og innmelding   for trevirke-, transport- og biodrivstoff forretninger.

Les Mer