Nyhetsarkiv

Ny versjon av Transport Routing Engine

11.10.2021

En ny versjon av Transport Routing Engine (TRE) er nå tilgjengelig for våre kunder. Den største forbedringen gjelder håndteringen av start og slutt på ruten for gang- og sykkelruter.

TRE lar, som de fleste rutemotorer, brukeren angi start- og sluttpunkt for ruten som ikke er på det vegnettet som skal brukes for rutingen. Den vanligste metoden er å anta at det er mulig å komme til det punktet på vegnettet som er nærmest ønsket startpunkt. Dette fungerer vanligvis bra, men i noen tilfeller, spesielt i skjærgården, kan det bli veldig feil. Den nye versjonen av TRE sikrer at ruten ikke får starte på en annen øy enn den der det angitte utgangspunktet ligger.

Transport Routing Engine (TRE) er en avansert plattform for ruteplanlegging, ruteoptimalisering og vegvalgberegning som muliggjør en rekke forskjellige typer avstands-, reisetids- og vegvalgberegninger tilpasset f.eks. gående, syklende, bil, lastebil eller andre tunge kjøretøyer.