Nyhetsarkiv

Avtale med Stockholm by

19.06.2017

Miljøforvaltningen i Stockholm by har inngått avtale med Triona om et oppdrag for å tilpasse en webportal. Vi er veldig godt fornøyd med igjen å ha fått tillit til å arbeide sammen med Miljøforvaltningen, spesielt gjennom en oppgave med høye krav på ekspertkompetense innenfor blant annet GIS.

Avtalen innebærer et omfattende arbeid med GIS som gjennomgående tema, der nyutvikling, tilpassing og komplettering av eksisterende datatjenester og dokumentasjon er noen av oppgavene. Arbeidet vil gjennomføres med smidig arbeidsmetodikk, og avtalen løper i to år med opsjon på forlengelse.

Miljøforvaltningen har tidligere tatt fram systemet Miljødata, et lagringsmiljø med tilhørende webapplikasjon som i dag brukes internt i miljøforvaltningen. Hovedformålet med vårt  oppdrag er å tilpasse Miljødatas webportal. Vårt oppdrag inngår som en del av et større prosjekt. Prosjektet ledes av Miljøforvaltningen, men i prosjektorganisasjonen inngår også en  referansegruppe med representanter fra flere andre forvaltninger og selskap.

Via Miljødatas webportal er kartbasert, miljørelatert data fra såvel miljøforvaltningen, bygningskontoret, grunnbokkontoret og fylket lett tilgjengelig. Miljødatas lagringsmiljø finnes også replikert for ekstern tilgang via åpne data som kart- og datatjenester. Utover dette skal også en publikumsløsning av miljødatas webportal settes opp og være tilgjengelig fra byens webside www.stockholm.se