Nyhetsarkiv

Ny versjon av Vegviseren

02.12.2019

Vegviseren er et Triona-produkt som brukes av svært mange som jobber på og ved vegen. Som en følge av regionsreformen har Statens vegvesen definert et nytt referansesystem i NVDB (Nasjonal VegDataBank). Ny versjon av Vegviseren med den nye vegsystemreferansen er nå lansert.

Triona Vegviseren er beregnet for alle som jobber ute på vegen. Vegviseren viser deg fortløpende posisjon i form av vegreferanse, vegnavn og koordinater, samt at den lar deg ta bilder som stemples med tidspunkt og posisjon i form av koordinater, vegnavn og vegreferanse. Nå kommer Vegviseren i en ny versjon som i tillegg til dagens referansesystem (hp/meter) også har den nye vegsystemreferansen som settes i drift 1. januar 2020 innebygd.

Bakgrunnen for at den nye vegsystemreferansen innføres er regionsreformen med sammenslåing av fylker og kommuner. Vegnettet blir med den nye vegsystemreferansen delt inn i strekninger og delstrekninger i stedet for hovedparseller som det operereres med i det gamle vegreferansesystemet. Streknings- og delstrekningsnummer vil ikke være sammenfallende med de gamle hovedparsellene, og heller ikke meterverdier kan blandes mellom gammelt og nytt system. Andre nye begreper som innføres nå er nummer for kryss, kryssdel, sideanlegg og sideanleggsdel.

I den nye versjonen av Vegviseren kan brukeren fritt veksle mellom dagens vegreferanse og den nye vegsystemreferansen for å finne fram ute på vegen.

Les mer