Nyhetsarkiv

Ny versjon av TRACS Flow

21.10.2019

En ny versjon av TRACS Flow ble lansert i starten av oktober. Neste versjon er planlagt utgitt i slutten av 2019.

Den nye versjonen (2.9) er en test- og evalueringsversjon som ikke vil gå i produksjon hos noen kunde. Versjonen er likevel viktig for gradvis å kunne verifisere ny funksjonalitet før noen nye kunder går i produksjon i begynnelsen av 2020. De viktigste nyhetene er:

  • En ny modul, TRACS Flow Finans, som pr. nå inkluderer funksjonalitet for å skape fakturagrunnlag. I neste versjon vil funksjonalitet bli lagt til for å hjelpe våre kunder med å administrere fradrag og opprette selvfakturaer.
  • Rutehåndtering, som gir grunnleggende støtte for planlegging av flere ulike bestillinger/oppdrag slik at transporten kan optimaliseres og styres via bestilling til bilen. I de neste versjonene vil det bli lagt til samlastingsfunksjonalitet for å dele og styre logikken mellom kundeordre og transportordrer.
  • Justere priser etter indeks.
  • Kobling mellom Artikkel og Materialsted som for transportlederen forenkler rett valg av materialsted ut ifra tilgjengelig artikkelsortiment.
  • En grafisk oversikt over oppdrag fordelt på tid, et såkalt trafikklederbord.
  • Automatisk generering av stående ordrer basert på tidskriterier. F.eks. genereres repeterende ordrer for hver onsdag i et år to dager før utførelse.
  • Utvidet alarmfunksjonalitet for når avtaler utløper.
  • Importfunksjonalitet fra Excel der store eksterne ordremengder kan genereres direkte i systemet med enkle håndgrep.

TRACS Flow er et system som støtter forretningsprosesser i transport- og entreprenørbransjen. F.eks.  avtale-/ordrehåndtering, planlegging, operativ ledelse og oppfølging. TRACS Flow kan enkelt tilpasses ulike selskapers behov og prosesser via konfigurasjon. TRACS Flow har mange funksjoner som håndtering av kundeavtaler i ulike former, lediglister, kart, sporing av ressurser og ordrer, saksbehandling, utleiehåndtering, stående ordrer, osv.

TRACS Flow kan brukes av ulike brukergrupper. F.eks. er kontorbrukeren en transportleder som med TRACS Flow har et kraftig verktøy med mye funksjonalitet som gir oversikt og forenkler arbeidet. For brukere i felten, f.eks. lastebilsjåfører eller maskinførere, finnes den appbaserte mobilløsningen som står i direkte kontakt med systemet og dermed kontoret og andre brukere. Via nettportalen har kunder og leverandører tilgang til systemet og målrettet informasjon.

Les mer om TRACS Flow og noen andre produkter som støtter entreprenører og logistikk-/transportselskap og deres virksomhet;

TRACS Flow

Triona Avståandstjeneste