Om Oss

Kvalitetssystem

Trionas ledelsessystem "the Triona way" skal føre til leveranser som oppfyller kundenes behov og forventning, og at vi i alle prosjekter jobber i henhold til effektive og profesjonelle arbeidsmetodikker.

Vi arbeider med mennesket i sentrum, og streber etter høy grad av menneskelig interaksjon, læring, samarbeid og endringstilpassing. Det innebærer at vi i det daglige arbeidet bruker og kontinuerlig utvikler:

  • Strategien som beskriver våre mål, våre prioriterte kundesegmenter og tilbud
  • Verdiord og styrende dokumenter
  • Prosessbeskrivelser
  • Arbeidsstøtte
  • Policys

Vår ambisjon er at "the Triona way" skal ha samme kvalitetsstyrende effekt som et andre- eller tredjepartssertifisert ledelsessystem for kvalitet.

"the Triona way" er i dag publisert på vår internweb og er tilgjengelig for alle medarbeidere. Vår kvalitetsmanual som er utviklet i samsvar med ISO 9001:2008 deler vi med kunder og andre interesserte ved behov.

Rune hjelper deg

For mer informasjon om vår miljøpolicy og vårt ledelsessystem, spør Rune.

Rune Dragsnes +47 928 42 929
Send Mail