Nyhetsarkiv

Ny versjon av TNE

23.11.2023

Vi i Triona har nå levert ny versjon av Transport Network Engine (TNE), versjon 3.12. I denne versjonen er TNE Editor utviklet og forbedret med flere funksjoner som gjør det mulig å jobbe mer effektivt med redigering av nettverk og nettverksdata.

Her er noen av de nye funksjonene som TNE 3.12 tilbyr:

  • Forbedret nettverksredigering: Det er nå mulig å korrigere nettet ved å opprette og slette noder samt koble fra og koble til lenker.
  • Søkefunksjon: Nå kan brukere enkelt søke og navigere til objekter, koordinater eller adresser direkte i TNE Editor.
  • Hente Z-verdier: Nå er det mulig å laste ned og sette inn Z-verdier fra Lantmäteriets tjeneste Markhöjd Direkt, noe som forenkler håndteringen av høydedata.
  • Utvidede valideringer: For å sikre høy datakvalitet er det lagt til flere valideringsfunksjoner.
  • Prosjektarkivering: Nå kan brukere enkelt arkivere prosjekter, noe som forenkler organisering og styring av prosjekter over tid.

I tillegg til de nevnte funksjonene er det introdusert flere andre forbedringer for å gjøre det enklere å gjøre det rett og øke effektiviteten i arbeidet med TNE Editor.

Som vi tidligere har informert om, pågår det et arbeid hos Trafikverket med å erstatte den tekniske plattformen for NVDB. Trafikverket har valgt TNE som plattform i den nye tekniske løsningen for NVDB, med TNE Editor som oppdateringsverktøy. Produksjonsettingen av den nye tekniske løsningen hos Trafikverket er planlagt til uke 9 2024.

Kundcase:

Trionas samarbeidspartner mot Sveriges kommuner, Sokigo, har også nylig publisert to kundecaser hvor TNE Editor er en sentral del, les mer om disse på:

Et komplett gangvegnett sikrer beslutninger på likeverdig grunnlag i Uddevalla kommune: https://sokigo.com/nyheter/ett-komplett-gangvagnat-sakerstaller-korrekta-beslut-i-uddevalla-kommun/

Effektivisert ajourhold via automatisk innsjekking i byen Västerås: https://sokigo.com/nyheter/effektiviserad-ajourhallning-via-automatisk-incheckning-i-vasteras-stad/


Om TNE:

Transport Network Engine (TNE) er en kraftig og konfigurerbar plattform som tilbyr løsninger for håndtering av veg- og jernbanedata. TNE Editor, en del av TNE-plattformen, muliggjør redigering av nettverk og nettverksrelaterte data på en enkel måte og har blitt et viktig verktøy for kommuner og organisasjoner som trenger et verktøy for å administrere og oppdatere disse dataene.

Les mer