Nyhetsarkiv

Kystverket velger Triona

31.05.2015

Kystverket har inngått avtale med Triona om modellering av sine farleder.

Kystverket skal i løpet av 2015 utarbeide en datamodell for sitt farledsnettverk. Det skal også utvikles et referansesystem for hvordan relaterte data kan kobles til farleden. Relaterte data kan være navigasjonsinnretninger, ankringsområder, fartsbegrensninger, lospliktige områder etc. Det er ønskelig at alle relevante maritime data kan bli relatert til farleden.