Nyhetsarkiv

Ny versjon av TNE

31.01.2019

I desember 2018 ble TNE versjon 3.4 utgitt. Eksempel på nyheter er at TNE er komplettert med økt støtte for håndtering av transportnett på flere nivåer, økte muligheter for effektiv integrasjon samt forbedret segmentering.

I TNE er det nå utvidet støtte for håndtering av transportnettverk i flere detaljeringsnivåer, med en kobling mellom disse detaljeringsnivåene. På et overordnet nivå kan en avstand mellom to steder beskrives som én lenke og på et mer detaljert nivå kan samme avstand beskrives med flere lenker (delstrekninger). I TNE er det nå konfigurerbar funksjonalitet for å håndtere generalisering/mapping av ulike objekttyper mellom detaljeringsnivåer. Først til å bruke denne nye funksjonaliteten er Statens vegvesen i Norge.

Mulighetene for effektiv integrasjon har blitt betydelig utvidet gjennom et såkalt Warehouse. Resultatene fra analyser og bearbeidinger med TNE kan nå enklere lagres i en generell database for videre bruk og bearbeiding. Denne muligheten vil bli brukt av SDCs tjeneste for det ”krönta vägvalet se”.

I tillegg er segmenteringen blitt forbedret, og nå håndterer den samtidige egenskaper som er knyttet til vegbanen. Et eksempel er å registrere en kjedekollisjon i et punkt som består av en samling av biltypene bil, lastebil og buss. Denne nye funksjonaliteten vil blant annet bli tatt i bruk av Transportstyrelsen i sine dataanalyser.

Mer informasjon

Les mer om f.eks. OpenTNF, TNE og noen andre produkter som støtter operatører som forvalter infrastruktur i form av farleder, jernbaner, veger og fasiliteter rundt dem;

opentnf.org

TNE

SINUS Infra

TRA

TRE

SDC.se