Nyhetsarkiv

Siljan inn i Lasset

14.05.2019

Siljan-konsernet, med sine sagbruk Siljanssågen i Mora og Blybergssågen i Älvdalen, knytter seg til Lasset for å effektivisere sitt arbeid med innkjøp og bestilling av transport.

Siljan-konsernet er et skogsindustrikonsern, og virksomheten strekker seg fra å forvalte skogen på beste måte til å foredle tømmeret til produkter av høy kvalitet. Lasset vil primært bli brukt i konsernets sagbruksselskap - Siljan Timber AB og Blyberg Timber AB. Selskapene produserer ca. 400 000 m3 saget trevarer ved sine to sagbruk. De transporterer store mengder trevarer til destinasjoner i Sverige, Europa og Asia.

Dialogen mellom Siljan-konsernet og Triona om bruk av Lasset har pågått i lang tid, og gjennom prosessen har Siljan-konsernet sett Lasset som et godt alternativ for transportbestillinger. Andre prosesser, systembytter etc., har hatt fokus for organisasjonen, men nå er introduksjonen av Lasset et naturlig neste steg.

Et felles prosjekt pågår for tiden mellom Siljan og Triona. Samtidig som integrasjonen med forretningssystemet gjøres klart arbeides det parallelt med oppsettet, etablering av grunndata og opplæring slik at de første kontraktene kan utføres etter sommeren. Siljan-konsernet vil i utgangspunktet fokusere sin bruk på vegtrafikk, men diskusjoner er allerede i gang rundt framtidig bruk av samme løsning for både container- og jernbanebestillinger.