Nyhetsarkiv

Samarbeidsavtale med PiiMega Oy

13.11.2017

Triona har inngått et samarbeid med det finske produktselskapet PiiMega Oy. Triona vil være PiiMegas partner i det svenske og norske markedet, selge, supportere og tilpasse primært PiiMegas forretningssystem for sagbruk og treforedling som heter Piimega® TimberPro. PiiMega vil være Trionas partner for Trionas skytjeneste "Lasset" innen treindustrisegmentet i Finland.

PiiMegas forretningssystem for sagbruk og treforedling - PiiMega® TimberPro - er et moderne modulbasert system med funksjonalitet som passer både for små og store sagbruk. Funksjonelt er PiiMega® TimberPro trolig det mest avanserte forretningssystemet på markedet i dag. F.eks. har det en kraftig funksjon for å prognostisere ytelse og lønnsomhet, samt optimalisere produksjon basert på etterspørsel. Piimega® TimberPro tilbys som en såkalt SaaS-løsning (Software as a Service), som betyr at kunden betaler en fast avgift pr. måned og i den inngår support og videreutvikling av produktet. For kunden betyr det at man til enhver tid har full kontroll på kostnadene for systemet.

PiiMega har allerede en rekke sagbruk som kunder i Finland, og gjennom samarbeidet ser Triona en mulighet til å introdusere Lasset til disse kundene. Sammen håper vi å vinne nye kunder innen sagbruksbransjen i Norden.

Antti Miettunen, Vice Presidemt Wood Processing i PiiMega sier: "Dette er et svært viktig skritt for PiiMega Oy for å etablere oss på det svenske markedet. Mottakelsen hos de svenske kundene har vært veldig positiv. Dette partnerskapet hjelper PiiMega til også å utvide vårt tilbud i Finland slik at vi kan møte kundenes behov enda bedre. Jeg har stor tillit til Trionas evne og kunnskap, og gjennom partnerskapet vil våre kunder kunne dra nytte av det beste fra begge selskapene."

Triona har lang erfaring innen sagbruksbransjen, og i dag har vi mange kunder som bruker vårt forretningssystem KLAR. Gjennom samarbeidet med PiiMega kan vi tilby en ny generasjon forretningssystem. Med kunnskapen vi har innen skogsindustri og systemutvikling vil vi også bistå PiiMega med fremtidig videreutvikling av systemet, spesielt da for behov som etterspørres  fra svenske kunder.

"Vi er veldig fornøyd med partnerskapet med PiiMega, og sammen vil vi styrke våre tilbud til treindustrien i Norden. Vi tror at partnerskap som dette er veien fremover for å tilby våre kunder enda mer avanserte løsninger på en konkurransedyktig måte. I PiiMega har vi en partner som med sin moderne produktportefølje utfyller Triona på en veldig god måte”, sier Mats Bayard, administrerende direktør i Triona.