Nyhetsarkiv

Avstandstjenesten er lansert i Finland

06.12.2018

Dekningsområdet for avstandstjenesten inkluderer nå også Finland. Dette har blitt til ved at vi har tatt inn data fra DigiRoad i Finland, som omfatter hele det finske vegnettet og dets begrensninger for tungtrafikken, og gjort det tilgjengelig for ruteberegning i avstandstjenesten. Nå kan du sømløst beregne ruter og avstander for dine kjøretøy (med høyde-, vekt- og lengdebegrensninger) for området Norge-Sverige-Finland.

Kvaliteten på dataene vi publiserer i avstandstjenesten er av stor betydning for oss. Dette har gjort at vi lenge har sett an utviklingen av DigiRoad-databasen i Finland. Nå anser vi at tiden er kommet for å inkludere DigiRoad i avstandstjenesten. I forbindelse med lanseringen har vi også utvidet den relaterte geokodingstjenesten med finske adresser. Dermed er finske data, både for ruting og geokoding, nå direkte tilgjengelig for alle kunder av avstandstjenesten.