Nyhetsarkiv

Triona bygger e-tjeneste for fritidsfiske for Luke

12.08.2021

I vår fikk Triona Oy et oppdrag for Luke Natural Resources Institute i Finland. Oppdraget er å bygge tjenesten Oma kala (Egen fisk), hvor fritidsfiskere enkelt sender inn fangstrapporter, bruker informasjon om fangsthistorikk, kjøper fiskekort osv.

Også forskere og myndigheter bruker informasjonen fra tjenesten Egen fisk når de planlegger bærekraftig utnyttelse av fiskebestander og som beslutningsstøtte i ulike spørsmål.

Det er stor interesse for tjenesten, og tjenesten vil utvides kontinuerlig i løpet av de neste årene. En pilotversjon for bruk i det finske Skjærgårdshavet står først for tur.

Løsningen er utviklet med moderne metoder og teknologier inkl. GIS og resulterer i en skybasert tjeneste i Azure. Tjenesten kan brukes via nettet, men sluttbrukerne vil hovedsakelig bruke mobilappen. Tjenesten utvikles fra starten av til å fungerer selv om det ikke er mobildekning, noe som er en forutsetning for at den skal fungere i hele Finland.

Les mer