Nyhetsarkiv

Triona overtar brusystem fra Safe Control

03.10.2018

Som en videreføring av at Safe Control Infra AS fusjonerte inn i Triona tidligere i år overtar nå Triona også Safe Control Dokumentasjonssystemer AS och sitt produkt for brukontroll, SINUS.bk. SINUS.bk er et webprogram og passer veldig godt inn sammen med Triona sin øvrige produktportefølge. Produktet baseres på regelverk som er tatt fram i et Nordisk samarbeide så vi ser også gode muligheter for å få nye kunder til produktet både i Sverige og Finland.

I Norge er SINUS.bk, som hovedsakelig brukes av kommuner, havnevesen, skogs- og energiselskap, det ledende forvaltningssystemet for bruer, kaier og støttemurer. Ved at Triona nå overtar SINUS.bk får systemet en større og mer robust forvaltningsorganisasjon. I SINUS.bk ligger alle konstruksjonsdetaljer om byggverket. Byggverk kan være bru, kai, støttemur eller andre typer av byggverk. I tillegg legges bilder, dokumenter og resultater fra de årlige enkeltinspeksjonene eller de 5-årlige hovedinspeksjonene inn, slik at kunden har en komplett oversikt over sine byggverk, status og kostnader i SINUS.Bk.

Safe Control selskapene vil framover rendyrke sin ingeniørmessige satsing på inspeksjoner og kontroller av bruer, kaier og støttemurer. Safe Control tilbyr råd og veiledning om tiltak, og påtar seg oppgaven med faglig vurdering av konstruksjonens kvalitet og sikkerhet. Safe Control vil fortsette å bruke SINUS.bk for alle sine jobber også framover.

"Ved at Triona kjøper Safe Control Dokumentasjonssystemer AS, med produkter for dokumentasjon tilknyttet bruer, kaier, støttemurer mv., får vi en betydelig eier med stor og relevant kompetanse. Dette sikrer fremtidig utvikling av selskapets produkter og vil styrke vår visjon om å bli en foretrukken leverandør innenfor vårt tjenesteområde. Overtakelsen er av stor positiv betydning både for oss og våre kunder.” sier Odd Harald Kile, eier av Safe Control dokumentationssystem AS.

"For dagens kunder vil denne overtagelsen bare være positiv. Bruforvaltningssystemet SINUS.bk vil framover ha en mye større og mer robust forvaltningsorganisasjon, samtidig som Safe Control kan fokusere enda mer på ingeniøraktiviteten med inspeksjon og kontroll av bruer, kaier og støttemurer. Triona planlegger også å integrere SINUS.bk med f.eks. NVDB (Nasjonal Vegdatabank) i Norge." sier Rune Dragsnes, daglig leder i Triona Norge.

Les mer