Nyhetsarkiv

Fleetech medlem i ItxPT

10.06.2019

Siden november 2018 har Fleetech vært medlem i ITxPT (Informasjonsteknologi for offentlig transport). ITxPTs mål er å fjerne barrierer mellom ulike IT-systemer i kollektivtrafikken ved å utvikle en rekke åpne standarder for IT-arkitektur.

På de fleste busser er det IT-systemer fra flere ulike leverandører. Det klassiske har vært at hver delleverandør bruker sin egen proprietære løsning. Dette har resultert i en rekke systemløsninger, der mangelen på felles standarder har gjort det vanskelig å integrere de ulike systemene med hverandre, både med hensyn til maskinvare og programvare. ITxPT har derfor definert et antall områder som skal finnes i et kjøretøy og tatt fram spesifikasjoner for hvordan disse skal utformes.

Fleetechs nye versjon av FleetControl er designet for å være ITxPT-kompatibel. Et eksempel på bruk er et stort prosjekt i Stockholm hvor plattformen er basert på FleetControl og kommunikasjonen med andre partneres systemer skjer via ITxPT-standarden.

Arbeid er nå i gang for å bli sertifisert hos ITxPT både med hensyn til maskinvare og programvare.