Om Oss

Sponsing

Triona samarbeider i begrenset omfang med foreningslivet og selskaper med ideelt innslag, både på lokalt og nasjonalt nivå.

Vår policy er at samarbeidet skal gi Trionas varemerke eksponering og over tid lede til forretninger for Triona. Derfor skal samarbeidet alltid baseres på et gjensidig avtale der Triona tilbys en motytelse.

For å sikre at vi lever opp til vår policy søker vi at samarbeidet skal ha en tilknytning til våre nåværende forretninger eller medarbeidere, samt forbindes med noe positivt, som for eksempel fysisk aktivitet eller miljø.