Virksomhet

Skogsindustri

Innenfor skogsindustrien jobber vi med å få bedre kontroll på strømmen av råvarer fra skog til industri, med sikte på å få rett råvare til rett industri til rett tid. Produksjon og virksomhet må samspille og det krever korrekt og oppdatert informasjon i alle ledd.

Skogsnæringen er i kraftig utvikling, og man strever etter å få bedre kontroll på flyten av råvaren fra skog til industri.

Triona har erfaring med løsninger for skogsplanlegging, samt virkesprosessen med kjøpsstøtte, produksjonsplanlegging, operativ støtte for avvirking og transportplanlegging for både rundvirke og bioenergi. Vi tilbyr også løsninger for elektronisk handel som forenkler den digitale flyten av informasjon mellom kunde og leverandør.

Noen av våre kunder i denne bransjen er Bergvik, Ingarps Trä, Norrskog Wood Products, SCA, SDC, Skogdata og Sveaskog

Sigmund hjelper deg

For mer informasjon om hva vi gjør innen området skogsindustri, spør Sigmund.

Sigmund Fredriksen +47 918 66 301
Send Mail