Virksomhet

Skogsindustri

Skogsindustrien er i kraftig utvikling. Produksjon og virksomhet må samspille, og det krever korrekt og oppdatert informasjon i alle ledd.

I skogsbransjen er det nå økte krav på mer informasjon av bedre kvalitet, samtidig som varestrømmen er mer kompleks, noe som gjør planleggingen vanskeligere. Dette medfører et ønske om å kontrollere strømmen av råvarer fra skog til industri på en bedre måte, med mål om å levere rett råmateriale til rett industri til rett tid.

Vi erbjuder lösningar och produkter som bidrar till att underlätta det digitala flödet av information mellan olika aktörer. Ett exempel är Trionas produkt C-Load, ett horisontellt samarbete i logistikkedjan där informationsutbytet sker transparent mellan aktörerna i leveranskedjan från beställare och utförare av transporter till beställarnas kunder samt även hamnar och terminaler.

Triona har erfaring med løsninger for hele den skoglige verdikjeden. Alt fra planteskoler, skogsplanlegging, tømmerflytprosess med kjøpsstøtte, produksjonsplanlegging, operativ støtte for avvirkning til transport av tømmer, bioenergi og saget trevarer. Vi tilbyr løsninger og produkter som letter den digitale dataflyten mellom ulike aktører. Et eksempel er Trionas produkt C-Load. Et horisontalt samarbeid hvor informasjonsutveksling skjer mellom aktørene i leverandørkjeden. Fra bestiller via transportør til kunder, havner og terminaler.

Noen av våre kunder i denne bransjen er Bergkvist Siljan, Bergs Timber, Biometria, Holmen, Ingarps Trä, Norra Skog, Norrlands Trä, SCA, Setra, Stora Enso og Sveaskog


Lese våre case innen Skogsindustri

Relaterte produkter

Nedenfor finner du produktene vi tilbyr relatert til området skogsindustri.

Sigmund hjelper deg

For mer informasjon om hva vi gjør innen området skogsindustri, spør Sigmund.

Sigmund Fredriksen +47 918 66 301
Send Mail