Nyhetsarkiv

Tromsø kommune velger Triona

29.06.2015

Tromsø kommune velger Triona som sin partner for innføring av NVDB

Tromsø kommune har besluttet å ta NVDB i bruk til forvaltning av sitt vegnett og alt langs og på vegen. Til dette har de valgt Triona som sin partner. Våre oppgaver inkluderer opplæring, bistand og innlesing/inndatering av data. Vårt oppdrag inkluderer også fotografering av hele vegnettet.

I første fase er det hovedfokus på vegdekke, skilt, rekkverk, stikkrenner, grøfter og veglys.