Produkter og tjenester

Triona Avstandstjeneste

Triona Avstandstjeneste gir rask og aktuell informasjon om avstand og reisetider mellom valgfrie adresser i Norge og Sverige for vanlige personbiler og for tunge kjøretøy.

Ut ifra angitt start- og sluttpunkt beregner Avstandstjenesten beste veg for et kjøretøy i henhold til angitte parametre (høyde, vekt, bredde, lengde) og returnerer kjørestrekningen og beregnet kjøretid. Med beste veg menes raskeste veg for angitt kjøretøy med hensyn på hvilke veger kjøretøyet kan og har lov til å framføres på.

Grunndata og beregningsmodell

Avstandsberegningen bygger på informasjon fra de nasjonale vegdatabasene i Norge og Sverige og utføres med Trionas egen ruteberegningsmotor (Transport Routing Engine).

Tjenesten erstatter Trionas tidligere produkt HiDist.

På vår produktside har vi samlet mer informasjon om Triona Avståndstjeneste.

Les mer

Mer informasjon

For mer informasjon om vår avstandstjeneste, spør Hans.

Hans Rasmussen +47 979 58 564
Send Mail