Produkter og tjenester

Triona Avstandstjeneste

Triona leverer en avstandstjeneste der avstander, reisetider og CO2-utslipp kan beregnes for vanlige personbiler og for tunge kjøretøy. Avstandstjenesten fungerer for Sverige, Norge, Finland, Danmark, Estland, Latvia, Litauen, Tyskland, Belgia, Luxembourg og Nederland.

Basert på gitt start- og sluttpunkt og eventuelle viapunkter beregner avstandstjenesten den beste ruten for den valgte kjøretøytypen og returnerer kjørelengde, estimert kjøretid og utslipp av CO2 basert på drivstofforbruk. Med beste rute menes den raskeste ruten for den valgte kjøretøytypen, tatt i betraktning hvilke veger den valgte kjøretøytypen kan og får kjøre på. Tjenesten er en skytjeneste med maskin-til-maskin-grensesnitt (M2M).

Grunndata og beregningsmodell

Avstandsberegningen er basert på data fra de nasjonale vegdatabasene i Norge, Sverige og Finland, noe som gjør at vi kan tilby ruteforslag basert på kjøretøyets høyde, lengde og vekt med meget god kvalitet. For andre land brukes data fra OpenStreetMap der datakvaliteten er avhengig av OpenStreetMap-fellesskapet.

Beregningene utføres med Trionas egen ruteberegningsmotor, TRE (Triona Routing Engine).

På vår produktside har vi samlet mer informasjon om Triona Avståndstjeneste.

Les mer

Mer informasjon

For mer informasjon om vår avstandstjeneste, spør Hans.

Hans Rasmussen +47 979 58 564
Send Mail