Nyhetsarkiv

BussAkuten får kontroll

29.10.2019

BussAkuten er et forretningsområde innen Merresor AB. Forretningsområdets virksomhet består i å utføre erstatningstrafikk for transportselskaper. Dvs. bestille, planlegge og koordinere transport for BussAkutens ulike kunder når egen transport ikke kommer, blir forsinket eller ankommer feil sted. En pålitelig posisjoneringsløsning er nødvendig for å følge opp transporten og skape grunnlag for faktureringen.

Triona har utviklet en løsning, basert på BussAkutens ønsker, der vi tilbyr BussAkutens leverandører en robust GPS-enhet som er veldig enkel å montere. Posisjonsdataene sendes fra bussene til en skyløsning utviklet av Triona hvor BussAkuten deretter henter posisjonsdataene til sitt eget transportledersystem. BussAkuten får kontoll på situasjonen, og kan på sin side gi sine ulike kunder bedre informasjon