Produkter og tjenester

Konsulenter – Vi bidrar med spisskompetanse

Vi har konsulenter som kan hjelpe deg innen ledelse, virksomhetsutvikling, systemutvikling og integrasjon. Konsulentene har lang erfaring innen våre prioriterte kundesegmenter.

Vi har stor forståelse for og kunnskap om virksomhetsområdet, dets ulike datamodeller og standarder. Det gjør at vi enklere kan forstå dine behov og dermed raskt kan gi deg et resultat som skaper effekter.

Systemutvikling

For å kunne hjelpe våre kunder til å utvikle sin virksomhet på en effektiv måte er vi overbevist om at det kreves mer enn dype tekniske kunnskaper. Våre spesialister har den kompetansen og de egenskapene som kreves for å omsette sine tekniske kunnskaper til kundens unike situasjon.

Webutvikling

Mange av våre systemutviklere er også spesialisert mot utvikling på webben. Her finnes det kompetanse blant annet innen grafisk design, brukervennlighet og tilgjengelighet.

Mobilitet

Mange av våre kunders virksomhet inkluderer kjøretøy eller annen feltaktivitet. Vi kan tilby kompetanse på design og brukervennlighet av mobile løsninger og kommunikasjonsløsninger.

Systemarkitektur

Systemarkitekt er en generell beskrivelse av den som har ansvar for teknisk design av hele eller deler av et IT-prosjekt eller system. I dag velger man ofte å detaljere rollen med systemdesign.

Integrasjon

Å integrere system og prosesser er noe vi jobber med i nesten alle våre prosjekt. Ved hjelp av rett integrasjonsløsning kan systemene gi bedre støtte for så vel spesifikke brukssituasjoner som virksomhetskrav og derigjennom minske kostnadene for forvaltning og videreutvikling.

Mentorskap

Våre mentorer innen utvikling hjelper enkeltpersoner og hele team til å bli mer effektive i sine roller. Ofte handler det om å tilby hjelp og støtte i hvordan man arbeider med metoder og begrep som Agile, Test Driven Development, Domain Driven Design, Tjenesteorientert arkitektur, men også innenfor tekniske områder. Mentoren kan også være samtalepartner og rådgiver til IT-sjefen eller andre ledere i organisasjonen innen teknologivalg, skifte av plattform eller ved integrasjon av systemer.

Spesialistkonsulenter

Vi tilbyr et stort antall ulike spesialisttjenester. Disse spenner over mange ulike områder. Fra strategisk rådgivning til utvikling, kompetanse rundt et spesifikt Microsoftprodukt og implementering av IT-systemer. Vi tilbyr våre tjenester basert på høy teknologisk kompetanse, og har erfaring med prosjekter av varierende størrelse og fra flere ulike bransjer.

Prosjektledelse

Triona har stor kompetanse i prosjektledelse med lang erfaring i å lede prosjekter hos kundene eller prosjekter der Triona er ansvarlig for hele prosjektets gjennomføring. Prosjektlederne er kjent med kravene i både Agile og tradisjonell utvikling, men vi har også en bred erfaring med å kjøre andre prosjekter, for eksempel virksomhetsutvikling, utredninger og implementeringsprosjekter. Prosjektledere baserer sitt arbeid på aksepterte metoder for prosjektstyring og utvikling.

Testing

I IT-bransjen er det økende bevissthet om verdien av strukturert og kompetent kvalitetssikring. For å møte behovet for kvalitetssikring i prosjekter og forvaltningsoppdrag har Triona dedikerte medarbeidere med kompetanse fokusert på testledelse, test og kvalitet.

Virksomhetsutvikling

Triona har medarbeidere med lang erfaring i å analysere og utvikle kunders virksomhetsprosesser, med eller uten IT-støtte. Grunnlaget for det er kompetanse innen kundens virksomhetsområde og en verktøykasse med metoder.