Nyhetsarkiv

Triona tester ut ITS stasjon

17.10.2016

Den 23. september gjennomførte Triona med samarbeidspartnere (Visiontech og Aventi) en fullskala systemtest av en egenutviklet ITS stasjon på Grillstadtunellen. Senere i høst planlegges tilsvarende tester på Væretunnelen og teststrekningen på E39 Øysand.


Hensikten med prosjektet har vært å kunne kommunisere mellom tunnel og kjøretøy ved hjelp av en standard plattform. En slik løsning åpner for utvikle sensorer i bilen som kommuniserer via ITS-stasjoner til publikum, driftspersonell, IKT-systemer, vegtrafikksentraler og andre brukere med behov.

Viktige delmål i prosjektet som er gjennomført er:

  • Beskrive ønsket funksjonalitet for en tunnelbasert ITS stsjon
  • Implementere en felles plattform for en ITS stasjon
  • Realisere en ITS stasjon for kjøretøy
  • Realisere en ITS stasjon for vegkant
  • Realisere en ITS stasjon for vegtrafikksentralen
  • Samle og analysere data, samt varsling ved hendelser