Nyhetsarkiv

Trafikverket velger TNE som oppdateringsverktøy

02.05.2022

Trafikverket har valgt TNE som plattform for ny teknisk løsning for NVDB (den nasjonale vegdatabasen). Det betyr også at modulen TNE Editor vil bli brukt som et oppdateringsverktøy av Trafikverket ved håndtering av data som lagres i NVDB.

Trafikverket har brukt Trionas produkt TNE i mange år for å håndtere veg- og jernbanedata. Det pågår nå et arbeid hos Trafikverket med å erstatte den tekniske plattformen til NVDB. Trafikverket har valgt TNE som plattform for den nye tekniske løsningen og igangsatt arbeid som skal resultere i at en ny løsning er på plass i 2023. I den kommende løsningen skal Trionas nettbaserte oppdateringsverktøy TNE Editor brukes av Trafikverket for håndtering, kontroll og redigering av NVDB-data.

TNE Editor, en modul i produktet TNE, er en kraftig og brukervennlig skytjeneste for generell redigering av transportnettverk og relatert informasjon. TNE Editor har blant annet støtte for oppdatering av svenske NVDB-data og automatisk innsjekk av leveranser til svensk NVDB. Siden 2020 har Triona samarbeidet med Sokigo i kommunemarkedet, og mange kommuner bruker i dag TNE Editor som et oppdateringsverktøy for sitt kommunale NVDB-vegnett. TNE Editor er godkjent av det svenske Trafikverket for automatiske oppdateringer av svensk NVDB.

TNE-produktet er en kraftig, åpen og konfigurerbar plattform som skaper verdi for ulike kunder, uansett om du velger din egen, lokale installasjon eller å bruke vår skytjeneste. Integrasjon med SINUS og vår nye redigeringsmodul TNE Editor gir nye og spennende muligheter for økt bruk av TNE i kommuner, f.eks. i forbindelse med datafangst.

Les mer