Nyhetsarkiv

Webportal for jernbanenære tjenester

13.08.2019

I starten av juni ble European Rail Facility Portal lansert. En portal som Triona har hatt ansvaret for å utvikle.

Før lanseringen ble løsningen presentert av Triona, sammen med andre partnere i konsortiet (HaCon, UIRR, UIC, IBS og SGKV), for en stor gruppe interessenter fra transportindustrien som EU-kommisjonen hadde invitert. Mer enn 50 ulike selskaper og organisasjoner fra alle deler av Europa. Det var mange positive reaksjoner. Som et ledende medlem av bestillergruppen i kommisjonen sa:

”Being an engineer myself originally, I have to say I'm really positively impressed by the tool and how it functions."

Portalen inneholder for øyeblikket begrenset informasjon om ca. 5000 jernbanetjenester (alt fra store containerterminaler til selskap som leverer enkelte servicetjenester). Det forventes at informasjonen snart blir mangedoblet når driften av portalen offisielt starter opp.

Hele logistikkbransjen vil kunne bruke portalen til planlegging av transportoppdrag. For leverandører av jernbanetjenester vil det være et utstillingsvindu for å vise frem tjenestene sine. Portalen er også ment å brukes av andre interessenter. Et eksempel er ”regulatory bodies”, Transportstyrelsen i Sverige, som vil kunne bruke portalen som en støtte i arbeidet med å kontrollere at regelverket som EU har laget for publisering av informasjon om jernbanerelaterte tjenester overholdes.

Prosjektet er gjennomført i et vellykket samarbeid mellom både kommersielle og ikke-kommersielle partnere. Trionas satsing på prosjektet er helt i tråd med målet om å levere innovative IT-løsninger relatert til logistikk og infrastrukturrelatert drift.