Nyhetsarkiv

TNE-plattformen sentral i ny teknisk løsning for NVDB i Sverige

19.06.2024

Trafikverket, som er ansvarlig for NVDB (National Road Database) i Sverige, satte i april i drift den nye tekniske løsningen som er basert på TNE og hvor TNE Editor brukes som ajourholdsverktøy. 

For over 20 år siden ble den forrige tekniske løsningen utviklet for NVDB, som sammen med tilhørende ajourholdsprogram har blitt administrert av det svenske Trafikverket. Blant annet på grunn av økte krav til IT-sikkerhet ble det nødvendig med en ny løsning. I 2022 valgte Trafikverket Triona som leverandør av denne løsningen. I april ble den nye løsningen tatt i bruk, som gjør det mulig for Trafikverket å: 

  • Leve opp til de sikkerhetskrav som stilles  
  • Bruke TNE’s kraftfulle funksjoner og verktøy for databehandling i NVDB  
  • Bruke den moderne og effektive nettbaserte applikasjonen TNE Editor til å utføre redigeringer samt til å kontrollere og lese inn det som leveres til NVDB fra kommuner, skogeiere og andre interessenter 
Vi i Triona er stolte av å kunne bidra til en moderne og sikker teknisk løsning for en av samfunnets grunndatabaser, NVDB. At Trafikverket, Lantmäteriet og en rekke svenske kommuner har valgt å bruke TNE Editor for å holde vegnettet og tilhørende data oppdatert, er et viktig kvalitetsstempel. Vi ser frem til å fortsette å utvikle applikasjonen til å bli enda mer verdifull for våre kunder. Markus Living, produkteier TNE  

Les mer i vårt nylig publiserte case: Med TNE redigerer, lagrer og ajourholder Trafikverket informasjon om det svenske vegnettet   

Om TNE:

Transport Network Engine (TNE) er en kraftig og konfigurerbar plattform som tilbyr løsninger for håndtering av veg- og jernbanedata. TNE Editor, en del av TNE-plattformen, muliggjør redigering av nettverk og nettverksrelaterte data på en enkel måte. For Trafikverket, Lantmäteriet og en rekke svenske kommuner som bruker TNE Editor, er det et viktig verktøy for å administrere og oppdatere disse dataene som er lagret i NVDB.