Nyhetsarkiv

Triona AS har inngått avtale med Euroskilt

17.04.2017

Triona AS skal sammen med Euroskilt utvikle et system for skiltstyring gjennom standard protokoller.

Triona AS har gjennom deltakelse i en rekke FOU prosjekter og utvikling av egne produkter opparbeidet en inngående kompetanse innenfor utveksling av informasjon gjennom åpne standarder. Denne kompetansen vil videreføres i dette prosjektet og danne grunnlaget for en felles plattform for skiltstyring.