Nyhetsarkiv

Triona AS vinner kontrakt for vedlikehold av MOTIV systemet

16.03.2017

Triona AS med Trimble Solutions Sandvika og ViaNova konstellasjonen som underleverandør vinner kontrakt for vedlikehold av system for beregning av midler til drift og vedlikehold av veger, tuneller og bruer (MOTIV).

Motiv brukes til å beregne behov for midler til drift og vedlikehold av veger, tunneler, og bruer. De fleste datatypene som trengs som grunnlag for beregningene kan hentes fra Nasjonal vegdatabank (NVDB). Unntakene er data om bruer og kaier som må hentes fra Brutus og klimadata som fås fra Det norske meteorologiske institutt.