Nyhetsarkiv

Snart kan tunnelen snakke med bilen din

29.10.2015

Triona deltar i utviklingen av ITS-stasjoner for Statens vegvesen

De første prosjektene som skal ta i bruk kommunikasjon mellom vei og bil er på gang! Triona, Aventi og VisionTech har sammen med Statens Vegvesen dannet et prosjektkonsortium som gjennom et delfinansiert forsknings- og utviklingsprosjekt fra Innovasjon Norge har utviklet ITS-stasjonen.

Dette er en del av arbeidet med å ta i bruk intelligente transportsystemer (ITS) i Norge. Kommunikasjon mellom bil og vei, eller bil og bil, kalles V2I (kjøretøy til infrastruktur) og V2V (kjøretøy til kjøretøy), og samles under begrepet V2X.

I første omgang vil systemet prøves ut på en teststrekning i Trondheim hvor Vegvesenet har satt opp infrastruktur som det er mulig å teste slike prosjekter i. Der vil vil få sjekket at utstyret virker. Så er tanken at det skal settes opp i en tunnel i Bodø, og forhåpentligvis etterhvert i mange flere tunneler rundt om i landet.

Mer info her