Nyhetsarkiv

Portal forenkler jernbanetransporten

21.05.2018

EU ønsker, ut ifra et miljøperspektiv, å stimulere jernbanetrafikken og å gi jernbaneoperatørene mulighet til å gi pålitelig informasjon om sine tjenester. Mangelen på tilgjengelig informasjon om f.eks. terminaler, industrispor, stasjoner osv. kompliserer i dag planleggingsprosessene for jernbanetjenestene.

Triona, sammen med tyske HaCon og europeiske transportorganisasjoner, er en del av et konsortium som har fått i oppdrag å realisere en GIS-basert portal for å gjøre det mulig for operatørene å publisere informasjon om infrastruktur og tjenester som støtte til  transportplanleggingen.

Triona har i et tidligere EU-prosjekt sammen med bla. HaCon tatt fram en pilot for portalen, www.railfreightlocations.eu. I det nye prosjektet vil Triona videreutvikle portalen til en produksjonsversjon. EUs mål er å bli førstevalget for aktører som leter etter mer informasjon om jernbane. 

GIS-portalen vil inneholde oppdatert informasjon om alle jernbaner i Europa i henhold til kravene som stilles av EU. Prosjektet skal også utvikle prosesser og etablere en organisasjon med sikte på å skape en langsiktig, uavhengig og selvforsynt GIS portal. Med hjelp av GIS-portalen kan transportkunder og andre interesserte enkelt søke, evaluere og komme i kontakt med jernbaner som passer deres egne transportbehov. 

Oppdraget er helt i tråd med Trionas mål om å være en ledende leverandør av innovative IT-løsninger for logistikk- og infrastrukturrelatert virksomhet, og bidrar til å skape effektiv, bærekraftig og sikker flyt av data-, gods- og mennesker.