Nyhetsarkiv

Nye kunder for SINUS

03.09.2018

Safe Control Infra AS fusjonerte inn i Triona tidligere i år. Safe Control Infra bragte med seg produktfamilien SINUS infra, som passer veldig godt inn sammen med Triona sin egen produktportefølge. Nå øker salget av SINUS-produktene!

Stadig flere kommuner og entreprenører benytter SINUS-produktene. Sinus photo gir kundene våre "vegen inn på kontoret". Med egne biler tar vi 360-bilder, og kundene kan sitte på sin PC eller sitt nettbrett og "kjøre" gjennom bildene. 360-bildene sparer kundene våre for mange turer ut på vegen, noe som er både tids- og kostnadsbesparende. I tillegg dokumenterer bildene veldig godt status ute på vegen på fotograferingstidspunktet.

Utover 360-bilder inneholder SINUS-portefølgen også produkter for registrering av data, både fra kontoret og ute i felten. Både kontor- og feltklienten leverer kvalitetssikrede data direkte til f.eks. Nasjonal VegDataBank (NVDB) i Norge eller Trionas produkt Transport Network Engine (TNE), uten tidkrevende og kostbare mellomledd. Den mobile løsningen (feltklienten) er tilpasset både nettbrett og mobiltelefoner, og kan kobles mot alle typer satellittsystem.

Statens vegvesen stiller strenge nøyaktighetskrav til entreprenørene i sine kontrakter. Dette gjelder både for driftskontraktene og andre spesialkontrakter, f.eks. skiltkontraktene. For å tilfredsstille disse kravene har nå flere entreprenører tatt i bruk SINUS for registrering av data til norske NVDB.